Ανακοινώθηκαν οι διοικητικές αλλαγές στα συμβούλια των βασικών εταιρειών του κλάδου εστίασης της Vivartia.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα ως Εκτελεστικού Προέδρου της MIG, αποχωρεί από τη θέση του προέδρου των εταιρειών του κλάδου εστίασης της Vivartia. Ταυτόχρονα ο Διευθύνων Σύμβουλος της MIG κ. Αθανάσιος Παπανικολάου αναλαμβάνει Εκτελεστικός Πρόεδρος ενώ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας  Τσουκάλης τοποθετείται στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Νέο μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια τοποθετείται ο κ. Α. Κυπριανίδης.

Μετά τις αλλαγές αυτές η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων είναι η ακόλουθη:

"GOODY’S AE Υπηρεσιών Εστίασης":

1.Αθανάσιος Παπανικολάου     Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ

2.Ανδρέας Τσουκάλης                 Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

3.Γεώργιος Ευστρατιάδης           Μέλος Δ.Σ.

4.Christophe Vivien                      Μέλος Δ.Σ.

5.Χρήστος Αποστολόπουλος      Μέλος Δ.Σ.

6.Γεώργιος Λύρας                         Μέλος Δ.Σ.

7.Αναστάσιος Κυπριανίδης         Μέλος Δ.Σ.

"Everest A.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων":

1.Αθανάσιος Παπανικολάου      Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

2.Ανδρέας Τσουκάλης                 Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3.Νεκτάριος Ηλίας                       Μέλος Δ.Σ.

4.Μιχαήλ Σκαρδάσης                  Μέλος Δ.Σ.

5.Κατερίνα Παπαγεωργίου        Μέλος Δ.Σ.

6.Αναστάσιος Κυπριανίδης        Μέλος Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MIG κ. Αθανάσιος Παπανικολάου σχολιάζοντας την ανάληψη καθηκόντων των νέων Διοικητικών Συμβουλίων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Με τις αλλαγές αυτές οι εταιρείες του κλάδου εστίασης της Vivartia, είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική και τις ξένες αγορές. Εύχομαι στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Τσουκάλη και τη νέα διοικητικά ομάδα, καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι η πολυετής εμπειρία τους και η γνώση του οργανισμού θα τους βοηθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους."