Απλήρωτοι εδώ και 6 μήνες είναι οι εργαζόμενοι στην κατασκευαστική εταιρεία Τοξότης του Χρίστου Καλογρίτσα, οι οποίοι μάλιστα καταγγέλλουν ότι η εταιρεία τους έδωσε ακάλυπτες επιταγές. Η εταιρεία είναι ιδιαίτερη γνωστή και για σειρά έργων παλαιότερα στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Η επιχείρηση έχει αναλάβει την κατασκευή έργων και συντήρηση των δικτύων της ΔΕΗ όπως τα υπόγεια και εναέρια δίκτυα κ.α. και όπως καταγγέλλουν, ενώ λαμβάνει τα χρήματα από τη ΔΕΗ, η εταιρεία αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενους με συνεχείς εμπαιγμούς και υποσχέσεις για άμεση πληρωμή τους, υποσχέσεις που όμως δεν τηρούνται. 

Ανάλογες καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε πλήθος δημόσιων έργων που έχει αναλάβει η Τοξότης στα  οποία οι κατασκευαστικές εταιρείες του ομίλου εισπράττουν χωρίς να πληρώνουν για μήνες. 

Υπενθυμίζεται ότι η Τοξότης έχει αναδειχτεί μειοδότης σε 4 εργολαβίες του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος (ο οποίος έσπασε σε 8 κομμάτια προκειμένου να ευνοηθούν οι μικροί εργολάβοι σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρ. Σπίρτζη).

Η πιο πρόσατη που ανέλαβε είναι το τμήμα Κυλλήνη Βάρδα με έκπτωση 50,39%

Είχε προηγηθεί το τμήμα Δουνέικα – Πύργος με έκπτωση 53,05% και προϋπολογισμού 67,2 εκατ. ευρώ.

Η προηγούμενη ήταν τον περασμένο Μάϊο όταν δημοπρατήθηκε το τμήμα από την Αμαλιάδα μέχρι τα Δουναίικα προύπολογισμού 58,4 εκατ. ευρώ και έκπτωση 55,32%, ενώ η τέταρτη εργολαβία που χτύπησε ο κ. Καλογρίτσας ήταν το τμήμα από την Κυλλήνη μέχρι την Αμαλιάδα με ποσοστό έκπτωσης 57% και προϋπολογισμό έργου 53,25 εκατ. ευρώ.

Βγήκει σε διαγωνισμό η 8η εργολαβία του Πάτρα - Πύργος

Σε δημoπράτηση βγήκε επίσημα η 8η και τελευταία εργολαβία για την κατασκευή της φυσικής συνέχειας της Ολυμπίας Οδού, από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. 

Το κόστος του έργου είναι 74,4 εκατ.ευρώ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2018 και αμέσως θα ακολουθήσει  η αποσφράγιση των προσφορών. Η διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου είναι 42 μήνες

Τα προς κατασκευή έργα είναι:

α) Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. -0+288 μέχρι Χ.Θ. 7+270, μήκους 7,56 km, το οποίο διαμορφώνεται με διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Πάτρας – Πύργου·

β) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι δρόμοι

γ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης - ασφάλισης - περίφραξης, τεχνικά έργα (γέφυρες, άνω και κάτω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης - πυρόσβεσης, κ.λπ.·

δ) Εργασίες πρασίνου

ε) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

www.bankingnews.gr