Στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ., θα γίνει η τελευταία συνεδρίαση του έτους για το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Η ατζέντα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη καθώς περιλαμβάνει 20 θέματα μεταξύ των οποίων έργα δημοσίων επενδύσεων, ιδιωτικών επενδύσεων (ένα μικρό υδροηλεκτρικό στην Καλαμπάκα), τέσσερις προσλήψεις Κτηνιάτρων στους θεσσαλικούς νομούς κ.α.

Τα θέματα αναλυτικά:

 Α) Πρόταση Ψηφίσματος από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» : - Πρόταση ψηφίσματος καταδίκης της απόφασης των ΗΠΑ για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης : 

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 17ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έτους 2017. 

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση και ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. 

ΘΕΜΑ 3ο : Αίτηση Χρηματοδότησης δύο νέων Πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. 

ΘΕΜΑ 4ο : Διορισμός υπαλλήλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάσει της αριθμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 21 Δεκεμβρίου 2017 Αρ. πρωτ. Οικ: 1332 2 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2106 (ΦΕΚ 2981/Β΄/16-9-2016) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. 

ΘΕΜΑ 5ο : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. 

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων από τη ζώνη του λιμένα Βόλου για το έτος 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

ΘΕΜΑ 7ο : Επέκταση ωραρίου εργασίας προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Α.Χ , μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/31-07-2017). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων. 

ΘΕΜΑ 8ο : Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας. 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης της Γνώσης Αλοννήσου στα πλαίσια του έργου Δημιουργία επισκέψιμων ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Δημιουργία επισκέψιμων ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο 3 Δυτικό Παγασητικό». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ» και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπέμπης Απόστολος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων. ΘΕΜΑ 12ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2018 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπέμπης Απόστολος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων. 

13ο : Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2018 των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

ΘΕΜΑ 14ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2018 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων. 

ΘΕΜΑ 15ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2018 Π.Ε. Καρδίτσας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

 ΘΕΜΑ 16ο : Συμμετοχή της Π.Ε. Καρδίτσας ως συνδιοργανώτριας στο 34ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας. 

ΘΕΜΑ 17ο : Επικαιροποίηση απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (Σχετικό απόσπασμα πρακτικού 19/16-12-2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 1357/20-12-2016) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. 

ΘΕΜΑ 18ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου και δικτύου μεταφοράς νερού στη θέση Κούτσουρο – Κομμένο της Τ.Κ. 4 Στομίου, του Δήμου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

ΘΕΜΑ 19ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,62MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέμα Καπραλίας της Τ.Κ. Χαλικίου, του Δήμου Καλαμπάκας, Π.Ε Τρικάλων , Περιφέρειας Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

ΘΕΜΑ 20ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Χάλκης & διασύνδεση εξωτερικού δικτύου ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων» στο Δ. Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.