Την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωνε τα μέτρα ανακούφισης των πλημμυροπαθών της Δυτικής Αττικής, οι επιχειρηματίες της Σκοπέλου ψάχνουν ακόμη τις δικές τους αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστησαν τον Σεπτέμβριο του 2015. 

«Το ίδιο που συνέβη προ ημερών στη Μάνδρα το ζήσαμε και εμείς τον Σεπτέμβριο του 2015, το μόνο καλό είναι ότι εμείς δεν θρηνήσαμε θύματα. Αμεσα έγιναν όλες οι καταγραφές και ύστερα από δύο χρόνια οι επιχειρηματίες δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Εχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και μετά από πολλές πιέσεις βγήκε το ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2017» λέει ο κ. Γιώργος Σκλάβος, πρόεδρος των πληγέντων επιχειρηματιών της Σκοπέλου, περιγράφοντας την οδύσσεια που περνούν οι ιδιοκτήτες 120 επιχειρήσεων του νησιού στην προσπάθειά τους να αποζημιωθούν. 

Οσον αφορά τα νοικοκυριά του νησιού, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος κ. Χρήστος Βασιλούδης, «είναι αρμοδιότητα του δήμου, έγιναν οι εκτιμήσεις και τα χρήματα πληρώθηκαν μέσα σε έξι μήνες. Επρόκειτο για 32 νοικοκυριά για τα οποία δόθηκε συνολικό ποσό αποζημίωσης ύψους 106.000 ευρώ. Οσον αφορά τους επαγγελματίες, που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας να τους αποζημιώσει, η διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα και πιο δύσκολη. Παρ' όλο που έχουν εκδοθεί όλες οι αποφάσεις, τα χρήματα δεν έχουν δοθεί». 

Το διάστημα των δύο ετών (το ΦΕΚ δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουνίου 2017) αναμονής και ταυτόχρονα ταλαιπωρίας για τους επιχειρηματίες που προσπαθούν με ίδια μέσα να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις επιχειρήσεις τους δεν φαίνεται να προκαλεί και ιδιαίτερη εντύπωση στους αρμοδίους, καθώς όπως λένε για να φτάσουμε στη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πρέπει να περάσουν από διαφορετικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 

Τα βάσανα των πληγέντων δεν σταματούν όμως στην έκδοση του ΦΕΚ, καθώς για να πιστωθούν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα (η χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημιάς), τα οποία στην προκειμένη περίπτωση θα δοθούν από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα πρέπει πρώτα οι δικαιούχοι να προσκομίσουν σειρά εγγράφων στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Μεταξύ των δικαιολογητικών που τους ζητούν είναι: 

«α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών.

β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.

γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν

σχετική αίτηση.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιώνονται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων

(ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή υπεύθυνη δήλωση

του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. δεν είναι ασφαλισμένες.

στ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης.

ζ) Λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, παρ. 3, περ. ε της υπ' αριθ. 20725/Β.979/10-05-2011 (1207 Β'/14-06-2011) υπουργικής από-

φασης και εξειδικεύονται από την παραπάνω Υπηρεσία». 

Οπως λέει ο γενικός γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Κωνσταντίνος Σπανός, πολλοί επιχειρηματίες του νησιού που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 2013 λόγω της γραφειοκρατίας δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να προσκομίσουν τα έγγραφα που τους ζητούσαν εκ των υστέρων. Ενώ στην Κεφαλλονιά η Περιφερειακή Ενότητα του νησιού ακόμη συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των πληγέντων από τις πλημμύρες του 2015, παρ' όλο που το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε πριν από κάποιους μήνες.

Στην περίπτωση της Σκοπέλου φαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά για την προσκόμιση των επιπλέον δικαιολογητικών, όπως σημειώνει στο «Βήμα» ο κ. Σκλάβος. Από την πλευρά της η δημοτική αρχή του νησιού δηλώνει ότι η αποζημίωση των πληγέντων επιχειρηματιών είναι υπόθεση της Περιφέρειας, με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη να δηλώνει ότι έχει πράξει τα δέοντα, όμως στην προκειμένη περίπτωση το ΦΕΚ δεν έχει σταλεί στο γραφείο της αλλά στο γραφείο του δημάρχου, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, και ο αρμόδιος για να ενημερώσει τους πληγέντες και να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά.

Κωνσταντάτου Ελένη Το βήμα