Περίπου τριάµισι χρόνια µετά την εξαγορά του διατηρητέου κτιρίου του «Ξενία» από το ΤΑΙΠΕ∆ και την καταβολή από την πλευρά του επενδυτή 2,6 εκατ. ευρώ, o σχεδιασµός για το τουριστικό χωριό στις Κουκουναριές της Σκιάθου κινδυνεύει να ναυαγήσει εξαιτίας νέας απόφασης του υπουργείου Πολιτισµού, µε την οποία εγκρίνεται η οριστική µελέτη του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού (ΕΣΧΑ∆Α).

 Επί της ουσίας, πρόκειται για την τρίτη έγκριση του έργου από το υπουργείο Πολιτισµού που αφορά την αρχιτεκτονική µελέτη. Είχαν προηγηθεί το ΕΣΧΑ∆Α που έχει πάρει το πράσινο φως από το 2015 και πρόσφατα η πολεοδοµική µελέτη του έργου.

 Οι όροι της Κονιόρδου 

Με γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων και µε πρόσφατη υπουργική απόφαση της κυρίας ΛυδίαςΚονιόρδου, η εταιρεία καλείται να διαµορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο µε βάση το φυσικό ανάγλυφο, θέτοντας αυστηρούς περιορισµούς στο έργο. Η απόφαση προβλέπει ότι «όλες οι διαµορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου θα πρέπει να ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο και σε καµία περίπτωση το ύψος των αναληµµατικών τοίχων να µην υπερβαίνει το 1,5 µέτρο. Αντιστοίχως το πλάτωµα που δηµιουργείται να έχει ελάχιστο πλάτος 5 µέτρα. 

Τα παραπάνω, όταν είναι σε επαφή µε τα κτίρια, δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχούν και µέχρι καθαρού πλάτους 1,20 µ.». Με αυτούς τους όρους, υποστηρίζει η ΤΕΝΑΜΑΡ, δεν µπορούν να υλοποιηθούν η µελέτη και η επένδυση όπως έχει σχεδιαστεί, την ώρα που η εταιρεία περίµενε να περάσει ο φάκελος από το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής εντός του µήνα και να προχωρήσει στο επόµενο βήµα, που είναι η έκδοση οικοδοµικής άδειας από τη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού - Οικοδοµικού Κανονισµού και Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος (∆ΑΟΚΑ).

 Οπως αναφέρουν αρµόδιες πηγές, αν τηρηθούν οι όροι αυτοί, τα µισά µπανγκαλόου του έργου θα είναι υπόγεια! «Πρόκειται για µια αιφνιδιαστική απόφαση που έρχεται σε σύγκρουση µε την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης και των περιβαλλοντικών όρων του έργου, µε την οποία χάνουµε και το 2018 για να λειτουργήσει το ξενοδοχείο», επισηµαίνει ο επικεφαλής της εταιρείας Ηλίας Ναθαναηλίδης. 

Αίτηση θεραπείας για να προσβάλουν την απόφαση 

Η ΤΕΝΑΜΑΡ ετοιµάζεται να προσβάλει την απόφαση µε αίτηση θεραπείας, ωστόσο είναι σαφές ότι οι διαδικασίες φέρνουν πολύ πίσω το επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ και προκαλούν την οργή και την αγανάκτηση στους επενδυτές. «Εχουµε την αίσθηση ότι µας µεταβίβασαν από το ΤΑΙΠΕ∆ κάτι που δεν ήταν δικό τους µε τους όρους να καθαρίζονται από το υπουργείο Πολιτισµού». 

Οπως σηµειώνουν, το υπουργείο Πολιτισµού βάζει όρους για τον περιβάλλοντα χώρο που δεν τους προέβλεπε η διακήρυξη. «Αν όταν δηµοπρατήθηκε το έργο ξέραµε ότι υπήρχαν τέτοιοι όροι δεν θα επενδύαµε στο ξενοδοχείο», τονίζει η διοίκηση της εταιρείας. Η απόφαση της κυρίας Κονιόρδου προβλέπει επίσης να µην κατασκευαστούν τα υπόσκαφα στους χώρους αναψυχής, να µειωθεί το ύψος στα κτίσµατα για να µην ξεπερνά την τελική στάθµη του υπάρχοντος ξενοδοχείου, καθώς και να ακυρωθεί η κατασκευή του περιµετρικού δρόµου που είχε προβλέψει η ΚΥΑ της περιβαλλοντικής µελέτης, καθώς λόγω της µεγάλης κλίσης θα προκληθεί σοβαρή αλλοίωση του περιβάλλοντος µνηµείου. Εκτός από τα 2,6 εκατ. ευρώ που είναι το τίµηµα του έργου, η ΤΕΝΑΜΑΡ έχει εκτελέσει ήδη εργασίες άνω του 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και τη στήριξη του διατηρητέου που κινδύνευε να καταρρεύσει καθώς υπήρχαν σοβαρά στατικά προβλήµατα. 

Το παράδοξο µάλιστα είναι ότι ενώ το ΕΣΧΑ∆Α έβαζε όρο να ανακατασκευ- αστεί το µνηµείο («Ξενία») εντός δύο ετών από την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά θα υπήρχαν ποινικές ρήτρες, οι εργασίες έγιναν έγκαιρα και η επένδυση καθυστερεί µε υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου! Τους προηγούµενους µήνες η εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει άλλον έναν µεγάλο σκόπελο, που ήταν η αρνητική γνωµοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος, και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ για την επένδυση λόγω του χαρακτήρα της έκτασης (τµήµα της εµπίπτει σε Natura περιοχή). Υπολογίζεται ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε για την υπερπήδηση των περιβαλλοντικών εµποδίων είχε ως αποτέλεσµα τη µη λειτουργία του ξενοδοχείου για φέτος. 

Εκτοτε όλα φαίνονταν ότι κυλούσαν οµαλά. Μάλιστα προ διµήνου εγκρίθηκαν η πολεοδοµική µελέτη και οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου συνολικής επιφάνει- ας 30.700 τ.µ., άλλη µια µεγάλη εκκρεµότητα που έθετε σε τροχιά υλοποίησης το έργο. Το σχέδιο προβλέπει την ανακατασκευή του διατηρητέου «Ξενία» έκτασης 2.500 τ.µ., το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 από τον ΕΟΤ, και τη δηµιουργία παραθεριστικών κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

 Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει την κατασκευή δύο συγκροτηµάτων κατοικιών δυναµικότη- τας 114 κλινών και επιπλέον 13 συνολικά κατοικίες. Η έκταση του «Ξενία» Σκιάθου περιήλθε στην κατοχή της ΤΕΝΑΜΑΡ, εταιρείας που συστάθηκε για την ανάπτυξη του έργου, η οποία ελέγχεται από την ΤΕΝΑ (Τεχνική Ναθαναηλίδη). Πρόκειται για εταιρεία µε εξειδίκευση στην κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, µε κύρια δραστηριότητα τα έργα της ∆ΕΗ. Με το «Ξενία» Σκιάθου η ΤΕΝΑΜΑΡ κάνει το ντεµπούτο της στον τουριστικό τοµέα, µε ένα πρότζεκτ, όµως, που δεν σταµατά να αιφνιδιάζει τους επενδυτές.

Mαριάννα Τζάννε (Πρώτο Θέμα)