Ενα νέο «ΣΔΟΕ» -«μικρογραφία» του παλαιού-, το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων, θα στελεχωθεί με 135 ελεγκτές, θα έχει την αρμοδιότητα να ερευνά εξονυχιστικά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ποινικού χαρακτήρα, θα μπορεί να συλλαμβάνει και να ανακρίνει υπόπτους για την τέλεση ποινικών φορολογικών αδικημάτων, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στους ελεγχόμενους, σχεδιάζει να συστήσει η κυβέρνηση.

Στη νέα αυτή υπηρεσία, η οποία θα ονομάζεται «Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων» θα μεταφερθούν και θα συγκεντρωθούν οι διεσπαρμένες στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και στις ΔΟΥ της χώρας 4.700 παραγγελίες των οικονομικών εισαγγελέων για φορολογικούς ελέγχους σε οικονομικά ισχυρούς Ελληνες φορολογούμενους υπόπτους για φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό, οι οποίες έχουν μείνει ακόμη ανεκτέλεστες.

Οι λίστες

Μία μόνο από τις 4.700 εισαγγελικές παραγγελίες που θα μεταφερθούν στη νέα αυτή υπηρεσία αφορά στον έλεγχο 1,2 εκατομμυρίου φυσικών προσώπων με συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε 1 τουλάχιστον από τα έτη της περιόδου 2000-2012. Αλλες δύο παραγγελίες αφορούν στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς. Ολος αυτός ο τεράστιος όγκος εισαγγελικών παραγγελιών θα επιστρέψει, ουσιαστικά, στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να τις αναθέσουν για εκτέλεση στη νέα αυτή υπηρεσία, που όμως δεν θα έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα.

Με τις νέες αυτές δυσκίνητες και χρονοβόρες διαδικασίες που θα καθιερωθούν αναμένεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι δυνατότητες του Δημοσίου να ελέγξει φορολογικά όσο το δυνατόν περισσότερες από τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Κι αυτό διότι ο πολύ μικρός αριθμός των ελεγκτών της νέας υπηρεσίας δεν θα είναι δυνατό να φέρει σε πέρας παρά ελάχιστες από τις υποθέσεις αυτές. Ταυτόχρονα, τον τελικό λόγο για το εάν πράγματι διεπράχθη φοροδιαφυγή ή όχι θα τον έχουν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προς τις οποίες θα πρέπει να διαβιβάζει η υπηρεσία τα πορίσματά της για επανέλεγχο, έκδοση πράξεων επιβολής φόρων-προστίμων και είσπραξη!

Το νομοσχέδιο

Το σχέδιο νόμου για τη σύσταση της νέας υπηρεσίας, το οποίο ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών, προβλέπει:

1 Στο υπουργείο Οικονομικών συνιστάται νέα υπηρεσία με τον τίτλο «Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων». Η υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονομικών.

2 Κύρια αποστολή της υπηρεσίας θα είναι η εκτέλεση παραγγελιών που θα ανατίθενται από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με αντικείμενο την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Ειδικότερα, η υπηρεσία θα είναι αρμόδια για:

* τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, επανελέγχων και ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την τέλεση φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων,

* τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί,

* τη σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται,

* τη διενέργεια διασταυρώσεων, την ανάλυση και τη θέσπιση κριτηρίων κινδύνου, καθώς και τον συνεχή προσδιορισμό, αναπροσδιορισμό και βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων.

3 Η υπηρεσία θα μπορεί να προβαίνει σε:

* έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε έρευνες άλλων χώρων εκτός επαγγελματικής απασχόλησης. Για έρευνα σε κατοικία, απαιτείται η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής,

* συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων,

* κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων (π.χ. ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων),

* δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

4 Οι ελεγκτές θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο, ύστερα από υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενη σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου.

5 Οι αρμοδιότητες εκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

6 Η υπηρεσία θα συνεργάζεται και θα ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και θα συμμετέχει σε θεσμοθετημένα διυπηρεσιακά όργανα.

7 Η υπηρεσία θα συνεπικουρεί, όποτε της ζητείται, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

8 Για τη συγκρότηση της υπηρεσίας συνιστώνται 150 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 135 είναι θέσεις ελεγκτών και οι 15 είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων των ελεγκτών θα μπορεί να γίνει με απόσπαση ή μετάταξη, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά ισχύει.

9 Η απόσπαση διαρκεί δύο έτη, μπορεί να παρατείνεται, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για ένα ακόμη έτος, με μέγιστο συνολικό χρόνο απόσπασης τα τρία έτη.

10 Ειδικά και προς διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της υπηρεσίας, αποσπώνται και τοποθετούνται σ’ αυτήν 60 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, οι οποίοι υπηρετούν στα Αυτοτελή Τμήματα Ελέγχων του ΚΕΦΟΜΕΠ. Η απόσπαση είναι για 3 έτη, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.

Γιώργος Παλαιτσάκης (Ελεύθερος Τύπος)