Επιχορήγηση ύψους 952.000 ευρώ θα δοθεί ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Σκόπελο τον Σεπτέμβριο του 2015, όπως αναφέρεται σε κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος,  ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλ. Χαρίτσης και ο υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης. Η δαπάνη της αποζημίωσης θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την επέλευση της πλημμύρας.