Αύξηση 0,1% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το δ' τρίμηνο πέρυσι και διαμορφώθηκε σε 28,94 δισ. ευρώ από 28,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Ανοδικά κατά 0,9% (σε 31,5 δισ. ευρώ από 31,2 δισ. ευρώ) κινήθηκε και η τελική καταναλωτική δαπάνη, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ήταν -8,9% το δ' τρίμηνο του 2016 από -8% το δ' τρίμηνο του 2015.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των θεσμικών τομέων, προκύπτουν επίσης τα εξής:

*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 9,2%, από 2 δισ. ευρώ σε 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το ποσοστό των επενδύσεων που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 13,1% από 14,3% το δ' τρίμηνο του 2015.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν σε 14,4 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο 2016 από 14,2 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο 2015 (αύξηση 0,2%), ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν σε 12,2 δισ. ευρώ από 11,1 δισ. ευρώ (αύξηση 1%). Έτσι, καταγράφθηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 2,3 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,1 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ' τρίμηνο του 2015.

* Παρά τη μείωση του ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο, λόγω της μείωσης του επιπέδου των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 0,3 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, από 2,9 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2015. Ενώ, ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 0,5 δισ. ευρώ από 4 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2015.