Εδραιώνει την παρουσία του στον Βόλο ο όμιλος Μυτιληναίου, ιδιοκτήτης της Ιστορικής ΜΕΤΚΑ που εδρεύει ση Νέα Ιωνία. Πρόκειται για την δηµιουργία νέας µονάδας παραγωγής προηγµένων µεταλλικών κατασκευών µε στόχο τη διεύρυνση της γκάµας των παραγόµενων προϊόντων και την εκµετάλλευση όλων των πιθανών συνεργειών µε την ΜΕΤΚΑ. Το κόστος της επένδυσης, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της εταιρείας, έχει υπολογιστεί στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ η παραγωγή αναµένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάµηνο του 2026.

H νέα µονάδα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο της εταιρείας που αγοράστηκε πρόσφατα στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, σε απόσταση µόλις 4 χλµ. από το υφιστάµενο εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας. Αυτή η περιοχή επιλέχθηκε καθώς ήδη διαθέτει εξαιρετικές υποδοµές, σιδηροδροµική σύνδεση µε το λιµάνι και καλύπτεται πλήρως από δίκτυο φυσικού αερίου.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο νέο οικόπεδο καλύπτουν έκταση 10 στρεµµάτων µε τέσσερις αίθουσες παραγωγής, ενώ το πλάνο αφορά την κατασκευή δύο επιπλέον χώρων - αιθουσών παραγωγής που αναµένεται να καλύψουν οκτώ στρέµµατα µε ανυψωτική ικανότητα 20 τόνων. Επιπλέον, η περιοχή των νέων εγκαταστάσεων απέχει περίπου 4 χλµ. από τη Νέα Ιωνία Βόλου και το υφιστάµενο εργοστάσιο, γεγονός που θα επιτρέψει τη δηµιουργία σηµαντικών συνεργειών στη λειτουργία των δύο µονάδων.  Για τη νέα επένδυση υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν συνολικά περίπου 250 νέοι εργαζόµενοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό εργαζοµένων στις δύο µονάδες του Βόλου στους 600.

Υπενθυµίζεται ότι το υφιστάµενο εργοστάσιο της METKA Βόλου, ιδρύθηκε το 1963 µε σκοπό την παραγωγή ελαφρών µεταλλικών κατασκευών.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr