Αυξημένο επίδομα ανεργίας κατά 200 ευρώ, κατά μέσον όρο, θα λαμβάνουν όσοι έχουν αρκετά χρόνια ασφάλισης και μισθό υψηλότερο από τον κατώτατο. Σε όλους το επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες και θα μειώνεται αργότερα.

Αυξημένο επίδομα ανεργίας κατά μέσον όρο 200 ευρώ θα λαμβάνουν –αρχικώς πιλοτικά και δευτερευόντως καθολικά– οι άνεργοι με προϋπηρεσία και μισθούς υψηλότερους από τον κατώτατο. Το νέο σύστημα στήριξης των ανέργων, που σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), θα «κλειδώσει» εντός του επόμενου διαστήματος, καθώς ο ΟΟΣΑ, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπόνηση ειδικής μελέτης για το θέμα, φαίνεται πως καταλήγει στο σενάριο που θέλει: α) Τη συγχώνευση του επιδόματος ανεργίας και του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας, β) την κλιμάκωση της παροχής ώστε κατά τους πρώτους μήνες ανεργίας ο δικαιούχος να λαμβάνει υψηλότερο ποσό, το οποίο με την πάροδο των μηνών θα φθίνει, και γ) τη λήψη ενός επιπλέον ποσού, το οποίο επίσης θα δίνεται αναλογικά με βάση τον χρόνο συνεχόμενης εργασίας και το ύψος των εισφορών που καταβλήθηκαν, και κατά συνέπεια και το ύψος των μισθών του δικαιούχου κατά την περίοδο της εργασίας του.

Στόχος είναι, βάσει και των δεσμεύσεων της χώρας μας έναντι του Ταμείου Ανάκαμψης που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα σε πιλοτικό επίπεδο, να εφαρμοστεί εντός του επόμενου διαστήματος κι όταν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί, να θεσμοθετηθεί η καθολική εφαρμογή του. Σύμφωνα μάλιστα με την υπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, βασική φιλοσοφία του νέου μοντέλου είναι η ανταποδοτικότητα στην απονομή του επιδόματος ανεργίας.

Αναλυτικά, βάσει της πλέον πιθανής προς έγκριση πρότασης του ΟΟΣΑ (η οριστική έκθεση θα κατατεθεί στις εθνικές αρχές έως το τέλος Φεβρουαρίου), το νέο μοντέλο θα είναι ως εξής:

– Το επίδομα ανεργίας θα καταβάλλεται σε όλους, ανεξάρτητα από τα έτη προϋπηρεσίας, και θα είναι όπως και σήμερα, στο 55% του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Εάν δηλαδή ο κατώτατος αυξηθεί από 1ης Απριλίου στα 830 ευρώ, το επίδομα θα ανέρχεται στα 456,5 ευρώ για 12 μήνες. Θα δίνεται όμως εμπροσθοβαρώς, χωρίς σωρευτικά το ποσό να διαφοροποιείται. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά ένας άνεργος για 12 μήνες θα λάβει ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας και μισθού επίδομα της τάξης των 5.478 ευρώ, το οποίο όμως κατά τους πρώτους, δύσκολους μήνες της ανεργίας θα είναι μεγαλύτερο, και θα βαίνει μειούμενο προκειμένου να υπάρχει μια επιπλέον πίεση προς τον άνεργο να αναζητήσει εργασία.

– Εφόσον ο άνεργος ήταν εργαζόμενος για συνεχόμενα χρόνια, 4 ή 6 βάσει του πιθανότερου σεναρίου, τότε γίνεται αυτόματα δικαιούχος και ενός επιπλέον ποσού, το οποίο βέβαια θα εξαρτάται και αυτό από τα έτη προϋπηρεσίας. Θα κλιμακώνεται δηλαδή ώστε να λαμβάνει υψηλότερο –ανταποδοτικότερο– ποσό όποιος έχει περισσότερα έτη στην αγορά εργασίας, αλλά και σύμφωνα με τις εισφορές που έχει καταβάλει. Συνεπώς, κάποιος με 10 χρόνια και μισθό 850 ευρώ θα λάβει επιπλέον ανταποδοτικό ποσό, μικρότερο όμως από κάποιον με 20 χρόνια και μισθό 1.500 ευρώ. Προσοχή, όμως. Και οι δύο θα λαμβάνουν συνολικά ένα ποσό ως επίδομα και «μπόνους ανταποδοτικότητας» που δεν θα ξεπερνάει τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, καθώς κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ως ισχυρό αντικίνητρο για την εύρεση εργασίας.

– Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο σήμερα λαμβάνουν πολύ λίγοι άνεργοι που βρίσκονται στη λίστα της ΔΥΠΑ περισσότερους από 12 μήνες, καθώς συνδέεται με οικονομικά κριτήρια, καταργείται.

Ρούλα Σαλούρου, Καθημερινή