Την αναβάθμιση των υποδομών μιας σειράς από βιομηχανικές περιοχές, μεταξύ των οποίων και της Λάρισας, περιλαμβάνουν τα σχέδια της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ που ανήκει στον όμιλο Πειραιώς.

Ήδη στην τελική ευθεία βρίσκεται η έγκριση και άντληση κεφαλαίων 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από την εκπνοή της τρέχουσας χρονιάς θα αντληθεί το ποσό, ενώ θυμίζουμε ότι η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν η STRIX Holdings με ποσοστό με 64%, το ελληνικό δημόσιο με 35% (μέσω του Υπερταμείου) και η Τράπεζα Πειραιώς με 1%, είχε νωρίτερα φέτος καταθέσει τον φάκελο για την ένταξη του επενδυτικού της προγράμματος στις διατάξεις του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ αποτελεί μένος ενός ευρύτερου σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταξύ άλλων στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων καθώς και στην προσθήκη καινούργιων σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Επίσης απο τους μελλοντικός στόχους είναι και η δημιουργία νέας βιομηχανικής γης άνω των 1.000 στρεμμάτων με συνολική αξία μεγαλύτερη των 100 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, προωθείται η επέκταση προς τα δυτικά με διερεύνηση διαθέσιμων εκτάσεων. Μια από τις προτεραιότητες της εταιρείας είναι η οργανωμένη χωροθέτηση σε κεντρικούς παραγωγικούς πόλους, όπως είναι τα μητροπολιτικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι, η εμπορική δραστηριότητα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κατέγραψε θετικές επιδόσεις. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε διάθεση γηπέδων συνολικού εμβαδού 225 στρεμμάτων, εκ των οποίων 115 στρέμματα διατέθηκαν με πώληση αποφέροντας έσοδα 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ 110 στρέμματα διατέθηκαν με δικαίωμα επιφανείας, δημιουργώντας ετήσιο επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 350.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, μεσοσταθμικά την τελευταία 5ετία η αύξηση που σημειώθηκε στις πωλήσεις γης, ξεπέρασε το 100%. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών της το 2022 ανήλθε σε 8,2 εκατ. ευρώ από 13,046 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σημαντικά, αγγίζοντας τα 2,2 εκατ. ευρώ από 9 εκατ. που είχαν ανέλθει το 2021. 

thessaliaeconomy.gr (βασισμένο στο ρεπρτάζ της Ματίνα Χαρκοφτάκη Capital.gr)