Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο µετασχηµατισµού του τέως ΟΑΕ∆ σε ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (∆ΥΠΑ), µε τις πρώτες δράσεις που θα αναδιατάξουν το ισχύον σύστηµα να προγραµµατίζονται εντός του φθινοπώρου. Ο νόµος που ψηφίστηκε τον Απρίλιο προβλέπει άλλωστε, µεταξύ άλλων, τη θέσπιση του επιδόµατος εργασίας σε επιδοτούµενους ανέργους που θα βρουν δουλειά κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους, µπόνους 300 ευρώ στους µακροχρόνια ανέργους ώστε να καταρτίσουν ψηφιακό σχέδιο δράσης, αλλά και διαγραφή από τους καταλόγους του ΟΑΕ∆ σε όσους έχουν εισόδηµα άνω των 20.000 ευρώ ή σε όσους αρνηθούν 3 φορές την ένταξή τους σε κάποια θέση εργασίας ή πρόγραµµα κατάρτισης.

Οπως επισηµαίνει ο διοικητής της Υπηρεσίας Σπύρος Πρωτοψάλτης µιλώντας στην «Καθημερινή», ήδη καταρτίζονται οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις και ερµηνευτικές εγκύκλιοι, µε στόχο να ενεργοποιηθεί ο νέος νόµος και να τεθεί στο επίκεντρο των δράσεων της ∆ΥΠΑ η ταχύτερη δυνατή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. «Ο νέος νόµος µας δίνει πλέον σηµαντικά, νέα και σύγχρονα εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αναβάθµιση του συστήµατος κατάρτισης, παράλληλα µε την πλήρη αναδιάρθρωση του παλαιού ΟΑΕ∆, που πλέον µεταµορφώνεται σε µια σύγχρονη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» σηµειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Σύµφωνα µε τον διοικητή, δράσεις όπως το επίδοµα εργασίας που στοχεύει στην ενεργότερη στήριξη όσων αναζητούν εργασία, αλλά και του «µπόνους» των 300 ευρώ στους µακροχρόνια ανέργους που δηµιουργούν ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης, θα λειτουργήσουν ενισχυτικά του στόχου αυτού.

«Αλλά και για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της κατάχρησης των παθητικών πολιτικών, εισάγουµε εισοδηµατικά κριτήρια για τις παροχές (όχι για τα επιδόµατα) και ενεργοποιούµε τη δυνατότητα διαγραφής από το µητρώο έπειτα από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας, ή αρνήσεις συµµετοχής σε δράσεις κατάρτισης», υπογραµµίζει.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που αναµένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά, εντός του φθινοπώρου, είναι:

• Θεσπίζεται το «επίδοµα εργασίας», που αντιστοιχεί στο 50% του επιδόµατος ανεργίας και το λαµβάνουν όσοι επιδοτούµενοι άνεργοι βρίσκουν δουλειά πριν λήξει η περίοδος επιδότησής τους. Αν για παράδειγµα ένας άνεργος βρει δουλειά στους έξι µήνες, θα εξακολουθήσει να λαµβάνει το (µισό) επίδοµα ανεργίας για τους επόµενους έξι µήνες, εκτός από τον µισθό που θα εισπράττει από τον εργοδότη του.

• Παρέχεται ειδικό επίδοµα ύψους 300 ευρώ στους µακροχρόνια (πάνω από 5 χρόνια) ανέργους που καταρτίζουν ψηφιακό σχέδιο δράσης, το οποίο οδηγεί σε εύρεση εργασίας το ταχύτερο δυνατόν. Το επίδοµα αυτό δίνεται εφόσον ο άνεργος δεν λαµβάνει κάποια από τις παροχές και θα χορηγείται µόνο µία φορά. Ηδη έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης ώστε, έπειτα από πρόσκληση της ∆ΥΠΑ, να αρχίσει η σύνταξη του σχεδίου αυτού για κάθε άνεργο ξεχωριστά.

• Προβλέπεται η δηµιουργία «Ατοµικού λογαριασµού δεξιοτήτων» για κάθε καταρτιζόµενο, η διαχείριση του οποίου θα υλοποιείται µέσα από ειδική πλατφόρµα, στην οποία θα διαθέτουν διαπιστευµένη πρόσβαση οι καταρτιζόµενοι, οι εργοδότες τους και οι εργασιακοί σύµβουλοι της ∆ΥΠΑ για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Εισοδηµατικά κριτήρια για τις παροχές και διαγραφή ανέργων από τα µητρώα της ∆ΥΠΑ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το υπουργείο Εργασίας, είναι µερικές από τις αλλαγές που θα ισχύσουν από το φθινόπωρο για τους εγγεγραµµένους ανέργους, στο πλαίσιο των µέτρων που έλαβε το υπουργείο Εργασίας µε στόχο την εξάλειψη της παραβατικότητας στο σκέλος των παροχών.

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι πρώτες κανονιστικές πράξεις αναµένονται εντός των επόµενων εβδοµάδων, προκειµένου να ξεκινήσει η υλοποίηση της διάταξης που προβλέπει τη διαγραφή από τα µητρώα των ανέργων για 6 µήνες έως 2 χρόνια εφόσον ο άνεργος αρνηθεί εργασία ή συµµετοχή σε πρόγραµµα κατάρτισης.

Αναλυτικά:

• Εάν ο άνεργος αρνηθεί τρεις προσφερόµενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, όπως θα έχουν αποτυπωθεί σε αυτό, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο άνεργος θα διαγράφεται από το ψηφιακό µητρώο ∆ΥΠΑ για 2 έτη.

• Εάν ο άνεργος δεν συµµετέχει σε δράση συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ∆ΥΠΑ, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και θα διαγράφεται από το ψηφιακό µητρώο ∆ΥΠΑ για 6 µήνες.

Εισοδηµατικά κριτήρια

Ανεργοι µε οικογενειακό εισόδηµα άνω των 20.000 ευρώ θα διαγράφονται από τη λίστα των εγγεγραµµένων ανέργων του ΟΑΕ∆. Στην πράξη, οι άνεργοι µε ατοµικό εισόδηµα πάνω από 14.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδηµα άνω των 20.000 ευρώ (προσαυξηµένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί) δεν θα είναι πλέον δικαιούχοι των παροχών της ∆ΥΠΑ όπως µοριοδοτήσεις για πρόσληψη µέσω ΑΣΕΠ, κοινωνικός τουρισµός, δωρεάν µετακίνηση στα µέσα µαζικής µεταφοράς και ελεύθερη είσοδος σε θεάµατα και µουσεία.

Ρούλα Σαλούρου Καθημερινή