Σημαντική αύξηση καταγράφουν τα έσοδα του Δημοσίου στο πρώτο τετράμηνο του έτους συνεπεία της ακρίβειας, ενώ την ίδια στιγμή διαφαίνεται πτώση της κατανάλωσης στα καύσιμα από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022, προκύπτει αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ κατά 755 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού. Μάλιστα οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ είναι αυξημένες κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2021.

Από το υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η αύξηση των εισπράξεων θα τονωθεί και από την τουριστική κίνηση. Επίσης, τονίζουν ότι το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες πληρώνουν εμπρόθεσμα τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις και οι υπόχρεοι σε ΦΠΑ παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης τον Μάρτιο του 2022. Συγκεκριμένα, το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών από τις επιχειρήσεις ανήλθε στο 92,48%.

Προβληματισμός όμως υπάρχει για τη μείωση των εσόδων στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης. Και αυτό καθώς δείχνει την πτώση της κατανάλωσης (επιβάλλεται ως σταθερό ποσό πάνω στον όγκο των ποσοτήτων που πωλούνται). Το οικονομικό επιτελείο είχε υπολογίσει έσοδα ύψους 1,376 δισ. ευρώ, με το εισπραχθέν ποσό να περιορίζεται στο 1,268 δισ. ευρώ. Δηλαδή καταγράφεται υστέρηση 22,5% (-108 εκατ. ευρώ) στις ποσότητες που πωλήθηκαν, έναντι των εκτιμήσεων του οικονομικού επιτελείου. Και η πτώση της κατανάλωσης δημιουργεί προβληματισμό, καθώς το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει έσοδα από τον ΕΦΚ ύψους 4,3 δισ. ευρώ και ήδη καταγράφονται οι πρώτες απώλειες.

Σημαντική αύξηση και στα έσοδα του φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από την εν λόγω πηγή είναι αυξημένες κατά 409 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα από φόρους στο πρώτο τετράμηνο του έτους παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί 1,748 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε και το πρωτογενές έλλειμμα το οποίο διαμορφώθηκε σε 799 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,453 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καλύτερα από το αναμενόμενο κινήθηκαν:

• Τα έσοδα από ΦΠΑ: συνολικά ανήλθαν σε 6,615 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 755 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 4,354 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 409 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 541 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 18 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,681 δισ. ευρώ, μεγαλύτερες κατά 423 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.258 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 ανήλθαν στα 21.007 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 958 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2,569 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 490 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 2,079 εκατ. ευρώ.

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή