Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της εύρυθμης λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, ώστε να καταστεί πιο φιλική, βιώσιμη και ανταγωνιστική μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και τη διαμόρφωση κατάλληλων προοπτικών για την ανάπτυξη της περιοχής, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. του ΣΘΕΒ, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την περασμένη εβδομάδα με παρουσία του κ. Γιώργο Μανώλη, δημάρχου Τεμπών και του κ. Ευάγγελου Γκάγκου, προέδρου της Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

«Κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η υποστήριξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στον χώρο, προκειμένου αυτός να εκσυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει πόλο έλξης νέων επενδύσεων», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Άμεση προτεραιότητα θεωρείται η αναβάθμιση της περιοχής μέσω της συνεργασίας του δημάρχου Τεμπών, των εγκαταστημένων επιχειρήσεων και της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προκειμένου η Βιομηχανική Περιοχή να γίνει ένας σύγχρονος τόπος προσέλκυσης επενδύσεων αντάξιος των Ευρωπαϊκών Κρατών. Θεωρείται απαραίτητο να ξεπεραστούν εμπόδια ετών και να γίνουν πραγματικά έργα αναβάθμισης, όπως η τοποθέτηση περίφραξης και οπτικών ινών, η αντικατάσταση οδοποιίας και φωτισμού, καθώς και η φύλαξη της εισόδου και του χώρου γενικότερα.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία τους για τη διερεύνηση εποικοδομητικών και άμεσων λύσεων σε αυτά τα προβλήματα, είτε με απευθείας διάλογο, είτε μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας και των φορέων και δεσμεύτηκαν ο καθένας από τη μεριά του και τον ρόλο του, να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί για την αλλαγή του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας. Ο ΣΘΕΒ είναι κοντά στις επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής και θεωρεί ως πρωταρχικό στόχο να καταστεί η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας πόλος έλξης για επενδύσεις που θα δώσουν κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.