Πρόστιμο συνολικού ύψους 19.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την υποβάθμιση περιβάλλοντος, τη μη συμμόρφωση αυτής με κατ΄ επανάληψη υπέρβαση των ορίων διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε τυροκομική επιχείρηση που εδρεύει στην περιοχή της Ελασσόνας, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας.

Το πρόστιμο επιμερίζεται ως εξής: 1.000 ευρώ ανά παράμετρο, στην οποία υπάρχει υπέρβαση (με βάση τη σοβαρότητα της υπέρβασης για τις δύο φυσικοχημικές και μία μικροβιακή παράμετρο) με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος του υδατικού συστήματος του Ελασσονίτη ποταμού. Το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 4.000 ευρώ. Επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ για την κατ’ επανάληψη παράβαση πρόκλησης υποβάθμισης περιβάλλοντος ως διπλασιασμός του σχετικού προστίμου.

Πρόσφατα επιβλήθηκε παρόμοιο πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ σε άλλη τυροκομική επιχείρηση του νομού Λάρισας, για τον ίδιο λόγο.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Γ.Ρ. Ελευθερία)