Εκτός από την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δημόσιο η αγορά έχει να αντιμετωπίσει και τις ακάλυπτες επιταγές κάθε μήνα αυξάνονται όλο και πιο πολύ. Τα τελευταία στοιχεία του Τειρεσία καταδεικνύουν τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η αγορά και την αδυναμία των επιχειρήσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Ραγδαία αύξηση παρουσίασαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Φεβρουάριο γεγονός που συνδέεται με τις διαρκώς επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας στην ιδιωτική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας το ύψος ακάλυπτων επιταγών το Φεβρουάριο ανήλθε στα 42,5 εκατ. ευρώ, από 22,4 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο. Να σημειωθεί πως το ύψος ακάλυπτων επιταγών το Φεβρουάριο 2016 είχε διαμορφωθεί στα 36,5 εκατ. ευρώ.

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίστηκαν τον Φεβρουάριο 2017 ανήλθαν στα 758 τεμάχια, ενώ τον Ιανουάριο ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 788.

Μείωση καταγράφηκε στις απλήρωτες συναλλαγματικές το Φεβρουάριο 2017 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2017. Αναλυτικότερα το ποσό των απλήρωτων συναλλαγματικών ανήλθε στα 10,5 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές που αποσύρθηκαν το Φεβρουάριο 2017 ανήλθαν στα 2.403 τεμάχια, ενώ τον Ιανουάριο ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 2.529.