Μία νέα γενιά έργων προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ προετοιμάζει η ΕΡΓΟΣΕ και τρέχει τις αντίστοιχες μελέτες προκειμένου να ωριμάσουν και να μπουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στην παρούσα προγραμματική περίοδο.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική» σε τοπικό επίπεδο, έργα που αναμένεται να δημοπρατηθούν είναι η εργολαβία-σκούπα στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Αθήνας και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Λάρισα-Βόλος, με τα 2 έργα να εκτιμώνται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ το πρώτο και 80 εκατ. ευρώ το δεύτερο.

Τέλος, για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλούς κυκλοφορίας που προκύπτουν στην πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα στην περιοχή από Σ.Σ. Λάρισας μέχρι την ανισόπεδη διασταύρωση με ΝΕΟ Αθηνών  - Θεσσαλονίκης, όπου η ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή διασταυρώνεται ισόπεδα με τρεις κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης, έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης σκοπιμότητας  για τη διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων για τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη, στην οποία θα ληφθούν υπ’ όψιν τόσο οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο και οι περιορισμοί που προκύπτουν λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των σιδηροδρομικών γραμμών.

Μάλιστα, μελετάται η μετεγκατάσταση του σταθμού διαλογής Λάρισας και η αξιοποίηση της περιοχής ιδιοκτησίας ΟΣΕ στον Σ.Σ. Λάρισας.

Λ.Ε.