Προθεσμία επτά μηνών για να παραδώσει το 15% του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα, το οποίο δεν έχει ακόμα απαλλοτριωθεί, αναλαμβάνει το Δημόσιο, μέσω της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης.

Θα πρέπει επίσης να «επιστρέψει» άμεσα τη γη στο υπόλοιπο 85%, που επανήλθε στον έλεγχο του Δημοσίου το 2013. Το Δημόσιο δεν πρόκειται να λάβει κανένα «συγχωροχάρτι» για την κατασκευή του νέου τμήματος του Ε65, καθώς ισχύουν οι αυστηρές χρονικές προθεσμίες που δίνει η αρχική σύμβαση –για τις αρχαιολογικές εργασίες, τη μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφελείας, την έγκριση των μελετών και τις άδειες– και οι οποίες οδήγησαν στο παρελθόν στην καταβολή τεράστιων αποζημιώσεων.

Η «Συμφωνία τροποποίησης διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης» ανάμεσα στον υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη και την εταιρεία Κεντρική Οδός κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν θα υπογραφεί και θα κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση. Αφορά την κατασκευή των 32,27 χλμ. του ημιτελούς τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα, που θα ενώσει την ΠΑΘΕ με το τμήμα Ξυνιάδα - Τρίκαλα που βρίσκεται σε κυκλοφορία από τον Δεκέμβριο του 2017.

Το Δημόσιο οφείλει (αντίθετα με το παρελθόν) να είναι ιδιαίτερα συνεπές στις προθεσμίες που τίθενται, ειδάλλως θα «συρθεί» εκ νέου στην καταβολή αποζημιώσεων. Οπως αναφέρει η σύμβαση, όλη η γη πρέπει να παραδοθεί μέσα σε 7 μήνες. Επίσης, οι αρχαιολογικές εργασίες, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί σίγουρα στο ένα τρίτο του έργου –επειδή είχε εγκριθεί αλλαγή χάραξης–, δεν μπορούν να καθυστερήσουν το χρονοδιάγραμμα του έργου περισσότερο από ένα μήνα (ειδάλλως η Κεντρική Οδός δικαιούται παράταση και αποζημίωση). Ομοίως, η μετακίνηση δικτύων κοινής ωφελείας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 3 μήνες. Τέλος, ισχύουν όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της αρχικής σύμβασης: για παράδειγμα, το Δημόσιο πρέπει να εκδίδει τις απαραίτητες άδειες εντός 60 ημερών. Και ο ανεξάρτητος μηχανικός (ή η υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών που θα αναλάβει τον ρόλο του) οφείλει σε 40 ημέρες να εγκρίνει τις μελέτες του παραχωρησιούχου.

Οσον αφορά τη λειτουργία του έργου αφού κατασκευαστεί, η σύμβαση περιγράφει το εξής μοντέλο: η Κεντρική Οδός θα δημιουργήσει έναν έντοκο λογαριασμό σε μια τράπεζα, όπου θα καταθέτει τα έσοδα από τα διόδια μόνο του συγκεκριμένου τμήματος. Επί πέντε χρόνια θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά για να καλύψει τα δικά της έξοδα για τη συντήρηση και λειτουργία του (στα οποία θα τεθεί με συμφωνία δύο πλευρών μια «οροφή»).

Στο τέλος της πενταετίας θα «κάνει λογαριασμό» και αν υπάρχει υπόλοιπο, τότε το Δημόσιο δικαιούται να το εισπράξει. Να σημειωθεί ότι σε κάθε ανάληψη της Κεντρικής Οδού μέσα σε μία πενταετία, το Δημόσιο θα καλύπτει τον ΦΠΑ.

Με χωριστή απόφαση του υπουργού Υποδομών θα οριστούν τα περί του κόστους του έργου. Εκτός από τα 300 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτεί η Ε.Ε., το Δημόσιο θα καταβάλει ύστερα από 6 μήνες 5,7 εκατ. ευρώ για «εργασίες αποκατάστασης» των ημιτελών έργων του ίδιου τμήματος (με τη μορφή συμπληρωματικών εργασιών). Αμεσα το Δημόσιο θα καταβάλει τα 45 από τα 300 εκατ. ευρώ και οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβάλλονται κάθε τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατασκευή των 80 χλμ. του τμήματος Ξυνιάδα - Τρίκαλα ο παραχωρησιούχος έχει λάβει σε αποζημιώσεις περί τα 115 εκατ. ευρώ και η κατασκευαστική κοινοπραξία περί τα 111 εκατ. ευρώ. Η αρχική χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στο έργο ήταν 500 εκατ. ευρώ και η πρόσθετη χρηματοδοτική συμβολή (2013) ήταν 215 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογιστούν αρχαιολογικές εργασίες, απαλλοτριώσεις και έσοδα από διόδια (που καλύφθηκαν από την Ε.Ε. έως το 2013), το «τυφλό» οδικό τμήμα έχει κοστίσει στο Δημόσιο και στην Ε.Ε. περίπου 1 δισ. ευρώ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)