Έτοιμη να γυρίσει σελίδα είναι η Attica Bank. Η εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας βρίσκεται στην τελική της φάση, ενώ η Attica, τηρουμένων των αναλογιών, έχει κλείσει σημαντικά «μέτωπα» σε ό,τι αφορά τη μείωση του προσωπικού, μέσα από δύο εθελούσιες εξόδους, και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Κυρίως όμως έχει καταφέρει -όπως σημειώνουν στελέχη της τράπεζας- να περιορίσει στα επίπεδα του 20% τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της και στο 10% τα «κόκκινα» δάνεια. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η ψηφιοποίηση της.

Τις επόμενες μέρες θα μπουν οι τελικές υπογραφές για την πώληση του project Metexelixis. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων (μη καταγγελμένων) ύψους 700,5 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί από τα τέλη Δεκεμβρίου 2017, στην εταιρεία ειδικού σκοπού ABS Metexelixis SA, με έδρα το Λουξεμβούργο. Να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο φέτος, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 700,5 εκατ. ευρώ αφορούν το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2018.

Η τράπεζα υστέρησε σε ότι αφορούσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αφού από τα 198 εκατ. ευρώ κάλυψε περί τα 140 εκατ. ευρώ (τα 89 εκατ. ευρώ μέσω AMK και τα 47 εκατ. ευρώ από την πώληση του Metexelixis), και παράλληλα προχώρησε στην μετατροπή των προνομιούχων μετοχών ύψους 100,2εκατ ευρώ σε ομολογίες tier2.

Ωστόσο «έτρεξε» στα θέματα εξυγίανσης του ισολογισμού, όπως είχε δεσμευθεί η διοίκηση Ρουμελιώτη-Πανταλάκη, που ανέλαβαν πριν από 2 χρόνια να περάσουν την Attica στη νέα εποχή.

Μετά την εξυγίανση του ισολογισμού της, η Attica Bank ρίχνει τώρα όλο το βάρος στο κομμάτι του business και εστιάζει στην ανάπτυξη των εργασιών, κυρίως στη χρηματοδότηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα στόχος είναι να προσφέρει στην πελατεία της νέα σύγχρονα προϊόντα, αλλά και να προχωρήσει -την τριετία 2019-2021- στο άνοιγμα νέων digital καταστημάτων σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό πρόθεση είναι να ανοίξουν 20 με 25 νέα ψηφιακά καταστήματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έφη Καραγιώργου (mononews.gr)