Σχεδόν τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2015 και παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών παραγόντων για άμεσες αποζημιώσεις, μόλις χθες ανακοινώθηκε από τον Δήμο Σκοπέλου, ότι οι πληγέντες θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΚΕΠ για τις αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμος ενημερώνει τους δικαιούχους που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις τους (ιδιοκτησία ή ενοικιασμένη) από τις βροχοπτώσεις στις 22 και 23-9-2015 πως θα πρέπει να προσέλθουν στο ΚΕΠ Σκοπέλου (ώρες 11.00 ως 14.00) και να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από Δευτέρα 6-8-2018 μέχρι Παρασκευή 31-8-2018 :

Αίτηση ΚΕΠ, Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Υπεύθυνες δηλώσεις ΚΕΠ, Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού θεωρημένο από τράπεζα με το IBAN και το BIC του δικαιούχου της επιχείρησης (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υποβάλλονται τα αντίστοιχα για τον όψεως της εταιρίας), Αντίγραφο Ε1, Ε2, Ε3 έτους 2015, ανάλογα με την περίπτωση, στοιχεία μητρώου επιχείρησης, δραστηριοτήτων, μεταβολών και εγκαταστάσεων για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της θεομηνίας μέχρι σήμερα (εκτύπωση από το Taxis Net) και Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ, γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και καταστατικό σύστασης, ανάλογα με την περίπτωση. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 24243 50300.