To επόµενο µεγάλο βήµα του Δημήτρη Κούτρα, μετά το επεισοδιακό διαζύγιο στην Ελλάκτωρ, θα είναι η ανάπτυξη των µεταλλείων χρωµίτη στα Γρεβενά, µια δραστηριότητα που αποκτήθηκε µετά την αποτυχία της Ελληνικός Χρυσός να διώξει τα µεγάλα βαρίδια που κουβαλούσε ως επένδυση του οµίλου Μπόµπολα. 

Τα µεταλλεία αποκτήθηκαν ως προσωπικό περιουσιακό στοιχείο του κ. Κούτρα και υπήρξε σχεδιασµός να περιέλθουν αργότερα στον όµιλο Ελλάκτωρ. Πλέον θεωρείται βέβαιο ότι η επένδυση αυτή θα ενεργοποιηθεί µε τη δηµιουργία εργοστασίου εµπλουτισµού, το οποίο αναµένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία από τον Σεπτέµβριο και σε πλήρη λειτουργία προς τα τέλη του έτους.

Η επένδυση γίνεται μέσω της εταιρείας "Μεταλλεία Γρεβενών - Κοζάνης ΑΕ" με την οποία ο μεταλλειολόγος μηχανικός κ. Κούτρας προωθεί την αξιοποίηση κοιτάσματος χρωμίτη στο Νότιο Βούρινο στη θέση Αετοράχη του δήμου Γρεβενών.

Στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της "Μεταλλεία Γρεβενών - Κοζάνης ΑΕ" συμμετέχει ο Δημ. Κούτρας και οι δύο θυγατέρες του, Φωτεινή και Χριστίνα.

Πρόκειται στην ουσία για αναγέννηση του παλαιού μεταλλείου χρωμίτη στο Βούρινο, το οποίο στη δεκαετία του 1970 είχε αναπτυχθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στον Αλμυρό Μαγνησίας η μεταλλουργία σιδηροχρωμίου Ελληνικά Σιδηροκράματα (ΕΛ.ΣΙ.). Η τελευταία άρχισε να λειτουργεί το 1983 απορροφώντας τον μεταλλουργικό χρωμίτη του Βούρινου, αλλά το 1992 ανέστειλε κάθε δραστηριότητα εξαιτίας της πτώσης στις παγκόσμιες τιμές των μετάλλων. Η εταιρεία πέρασε στον περίφημο Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) και στα τέλη του 2000 οι εγκαταστάσεις του Αλμυρού αποκτήθηκαν από τη ΣΙΔΕΝΟΡ του ομίλου Βιοχάλκο.

Σύμφωνα με έρευνες του ΙΓΜΕ, τα διαθέσιμα αποθέματα στην περιοχή του Βούρινου ανέρχονται σε περίπου 3 εκατ. τόνους. Εκτιμάται πως την περίοδο 1936-1991 εξορύχθηκαν περί τα 2,6 εκατ. τόνοι ενώ το μεταλλείο λειτουργούσε ακόμα και την περίοδο της Κατοχής και το μετάλλευμα μεταφερόταν στη Γερμανία για τις ανάγκες των πολεμικών βιομηχανιών.

Ο χρωμίτης είναι ορυκτό οξείδιο του σιδήρου και του χρωμίου, του οποίου αποτελεί το κυριότερο μετάλλευμα. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα εντοπίζονται στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα. Το σχέδιο του αντιπροέδρου της Ελλάκτωρ είναι να συνεχιστεί η υπόγεια εκμετάλλευση της Αετοράχης σε έναν χώρο όπου προϋπήρχε μεταλλευτική δραστηριότητα, ο οποίος σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. προσεγγίζει τα 44,2 στρέμματα.

Στην περιοχή Αετοράχη είχε προκληθεί μεταλλευτικό ενδιαφέρον από τη δεκαετία του 1960, όμως οι κυρίως εργασίες ξεκίνησαν το έτος 1984 παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της ΕΛ.ΣΙ., αρχικά με επιφανειακή εκμετάλλευση, στη συνέχεια με υπόγεια εκμετάλλευση μέχρι το έτος 1991, οπότε λόγω τη διεθνούς κρίσης εγκαταλείφθηκε η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Η Μ.Π.Ε. αναφέρεται στη συνέχιση της εκμετάλλευσης του παλιού υπόγειου μεταλλείου μέσα από τα υφιστάμενα έργα προσπέλασης και περιχάραξης. Η Μ.Π.Ε. προβλέπει πως οι εργασίες της υπόγειας εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν τις εξής φάσεις: Εξόρυξη, που αφορά στην απόσπαση του πετρώματος από τη φυσική του θέση, η οποία θα γίνεται με διάτρηση και χρήση εκρηκτικών, Αποκομιδή, που αφορά στην απομάκρυνση του εξορυγμένου πετρώματος από το μέτωπο της εξόρυξης και θα γίνεται με φορτωτές και φορτηγά και Υποστήριξη, που αφορά στις εργασίες διασφάλισης του μετώπου εξόρυξης.

Από την εκμετάλλευση του υπάρχοντος κοιτάσματος αναμένεται να αποληφθούν περίπου 60.000 τόνοι εξορυσσομένου υλικού. Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα "θα υφίσταται μια πρώτη επεξεργασία σε πλατεία του χώρου επέμβασης, όπου ύστερα από θραύση, ταξινόμηση και χειροδιαλογή θα παράγεται προϊόν χονδρομερούς μεταλλεύματος, έτοιμο προς πώληση. Τα στείρα της διαλογής θα οδηγούνται και πάλι μέσα στα υπόγεια".

Το σχέδιο του κ. Κούτρα, που έχει εδώ και χρόνια ενδιαφέρον για τον χώρο της μεταλλευτικής δραστηριότητας (όχι μόνο λόγω σπουδών, αλλά και εξαιτίας των ευκαιριών που θεωρεί πως κρύβονται στο ελληνικό υπέδαφος) είναι να εξάγει το μετάλλευμα.

Φ.Κ.