Με καθυστέρηση αρκετών ημερών και μετά από την ομοβροντία αντιδράσεων φορέων και πολιτών για την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, ο «Όμιλος Ηρακλής» εξέδωσε την Δευτέρα ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων των αερίων εκπομπών τεκμηριώνουν ότι η χρήση RDF είναι απόλυτα ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το εργοστάσιο του Βόλου ακολουθεί αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση του «Ομίλου Ηρακλής»:

«Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, αναγνωρίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος ως στρατηγικής σημασίας παράγοντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη, επενδύει σταθερά σε πράσινες πρακτικές που συνάδουν με την κυκλική οικονομία. Έχοντας ως στόχο τη διαρκή εξοικονόμηση φυσικών πόρων, αναζητά σύγχρονες λύσεις και εισάγει μεθόδους που καθιστούν την επιχειρηματική του δραστηριότητα ολοένα και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Με σεβασμό στη δέσμευσή του για διαρκή βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσής του, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ υποκαθιστά πρώτες ύλες και καύσιμα με εναλλακτικά υλικά. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το RDF (EKA191210), το οποίο είναι επεξεργασμένο υπόλειμμα της ανακύκλωσης που αποτελείται από χαρτί, πλαστικό και ξύλο. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου αποτελεί «Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική» βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας BREF/163/EU 26.03.13. Η παραγωγή και χρήση του RDF γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15259:2011, ενώ ο έλεγχος της χρήσης του πραγματοποιείται βάσει των κανόνων που επιβάλλουν η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (IED2010/75/EE, ΚΥΑ 36060/1133/2015).

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ελέγχεται συστηματικά από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων των αερίων εκπομπών τεκμηριώνουν ότι η χρήση RDF είναι απόλυτα ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Παραμένοντας προσηλωμένος στη θεμελιώδη αξία της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζόμενων, των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργεί σταθερά κάτω από τα όρια που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει επενδύσει περισσότερα από €45 εκατ. στο Εργοστάσιο του Βόλου για τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Το Εργοστάσιο ακολουθεί αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ώστε να εγγυάται την πλέον ασφαλή αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων.

Η συμμετοχή του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στην κυκλική οικονομία δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων λειτουργεί συμπληρωματικά στην ανακύκλωση και οδηγεί σε μείωση της ταφής των αποβλήτων. Παράγει μηδέν απόβλητα, συμβάλλει στην αποφυγή της αποτέφρωσης, οδηγεί σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονομεί μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δραστηριοποιείται για περισσότερα από 100 χρόνια έχοντας πάντα ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπής στις αξίες του, θα συνεχίσει να λειτουργεί υπεύθυνα και να συμβάλει στην Αειφόρο Ανάπτυξη της χώρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχει παρουσία».