Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας µε θέµα: «Απολογισµός πεπραγµένων της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας» µε εισηγητή τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. 

Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί, στη Λάρισα, στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Tρίτη και ώρα 17:00 µ.µ. στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Θεάτρου ΟΥΗΛ (Ανθίµου Γαζή & Κουµουνδούρου).