Άλλη μία πολυετής συνεργασία αποτελεί αυτή μεταξύ της Nova, παρόχου ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα και της εταιρίας Μέλισσα Κίκιζας, μίας από τις γνωστές εταιρίες τροφίμων στην Ελλάδα, με παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υλοποιήθηκε ένα τηλεπικοινωνιακό έργο που καλύπτει τις συνολικές ανάγκες των κεντρικών γραφείων της εταιρίας στην Αθήνα και του καθετοποιημένου συγκροτήματος μύλου και μακαρονοποιείου στη Λάρισα, και το οποίο βασίζεται στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Nova, τις καινοτόμες υπηρεσίες cloud και την εμπειρία της στο σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων για εταιρικούς πελάτες.

Συγκεκριμένα, η παρεχόμενη λύση περιλαμβάνει MPLS VPN διασύνδεση των κεντρικών γραφείων της Μέλισσα Κίκιζας με την cloud υποδομή που φιλοξενείται το ERP της, το εργοστάσιο παραγωγής στη Λάρισα και το δίκτυο των 19 συνεργατών της ανά την Ελλάδα. Επιπλέον προσφέρει πρόσβαση στο Ιnternet και PRI τηλεφωνία πολλαπλών καναλιών φωνής. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μέσω υψηλής ταχύτητας και διαθεσιμότητας κυκλωμάτων οπτικών ινών, διπλής όδευσης και εισαγωγής (DA-DH) για τα κεντρικά γραφεία και το cloud hub της Μέλισσα Κίκιζας.

Τέλος, για την προστασία και τη διασφάλιση των δεδομένων της εταιρίας και των συνεργατών της, παρέχεται υπηρεσία Cloud Back-up από τη Nova, με τοπικά appliances στα κεντρικά γραφεία και το εργοστάσιο για αποδοτικότερο συγχρονισμό δεδομένων με το cloud.

Λ.Ε.