Ο κλάδος υγείας έχει βρεθεί στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα και αρκετές εισηγμένες καταγράφουν σημαντική άνοδο στο ταμπλό βελτιώνοντας τις αποτιμήσεις τους.

Με βάση τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η άνοδος όλων των μετοχών, αλλά κάποιοι σημειώνουν πως με τη μείωση των επιτοκίων και τη συγκράτηση των δαπανών που έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια μπόρεσαν κάποιες να δουν ξανά κερδοφόρα αποτελέσματα το 2016 και εκτιμούν πως η μείωση του country risk θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

Τώρα, η Euromedica (με υποκαταστήματα και στους 4 θεσσαλικούς νομούς) καταγράφει αλματώδη άνοδο το τελευταίο διάστημα έχοντας στις τελευταίες 11 συνεδριάσεις 10 limit up και μία συνεδρίαση που η μετοχή δεν άνοιξε.

Ο όγκος ελάχιστος, αλλά υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι αγοραστές που δεν βρίσκουν τα κομμάτια που ζητάνε καθημερινά. 

Το θέμα είναι αν η μετοχή δικαιολογεί την απόδοση της τάξης του 2.057% από την αρχή του έτους.

Με μία πρώτη ματιά η αποτίμηση δεν ξεπερνά τα 3,3 εκατ. ευρώ επομένως από λίγες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι τα 3,3 εκατ. ευρώ δεν είναι άλλαξε και κάτι σημαντικά. 

Ο όμιλος έχει μεγάλα προβλήματα τόσο σε επίπεδο βασικού μετόχου όσο και σε επίπεδο έλλειψης κεφαλαίων.

Ο ισολογισμός του 2016 δείχνει αρνητική καθαρή θέση 240 εκατ. ευρώ και σύνολο υποχρεώσεων 620 εκατ. ευρώ.

Οι δανειακές υποχρεώσεις ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ με τις περισσότερες να είναι βραχυπρόθεσμες.

Με πωλήσεις 152 εκατ. ευρώ ο όμιλος είχε ζημιά 23,5 εκατ. ευρώ ενώ το 2015 οι ζημιές είχαν διαμορφωθεί στα 52,4 εκατ. ευρώ.

Το 2014 είχε ζημιές 55 εκατ. ευρώ με πωλήσεις 186 εκατ. ευρώ και το 2013 ζημιές 50 εκατ. ευρώ με πωλήσεις 178 εκατ. ευρώ.

Το 2012 οι ζημιές ήταν της τάξης των 55 εκατ. ευρώ με πωλήσεις 209 εκατ. ευρώ και το 2011ο όμιλος είχε και πάλι ζημιές αλλά αυτή τη φορά ύψους 118 εκατ. ευρώ.Το 2010 οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ και το 2009 στα 21,5 εκατ. ευρώ μετά από πωλήσεις 254 εκατ. ευρώ. 

Το 2008 οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ ενώ το 2007 ήταν η τελευταία φορά που είχε κέρδη και μάλιστα της τάξης των 18 εκατ. ευρώ μετά από πωλήσεις 192 εκατ. ευρώ.

Από εκείνη πάντως τη χρήση άρχισε να «ξεφεύγει» η σχέση ξένων/ιδίων κεφαλαίων, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν εξαιρετικά χαμηλές για να μπορέσουν να καλύψουν τις επενδυτικές. 

Σημειώνεται πως το Ιατρικό Αθηνών έχει άνοδο από την αρχή του έτους 118%, το Υγεία 115% και το ΙΑΣΩ 137%. 

Γιώργος Κατικάς (Bankingnews.gr)