Έγγραφα που κατατέθηκαν στη Βουλή, στο πλαίσιο συζήτησης ερωτήσεων σχετικών με την αέρια ρύπανση στο Βόλο και τους ελέγχους που γίνονται, έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας. Τα έγγραφα κατατέθηκαν την 1-2-2021 και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του “προκύπτουν σαφείς ευθύνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για μη ενημέρωση της κοινής γνώμης και για ολιγωρία της στο θέμα αυτό”.

Από τα έγγραφα προκύπτει, αφενός ότι οι έλεγχοι στην ΑΓΕΤ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ τα στοιχεία των επιθεωρητών για τη Χαλυβουργία κάνουν λόγο για σοβαρότατες παραλείψεις στην αντιρρυπαντική τεχνολογία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πορίσματα που δημοσιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, κατά τη διάρκεια των ελέγχων «τα σακόφιλτρα βρίσκονταν εκτός λειτουργίας, όπως και το σύστημα αντιρρύπανσης, ενώ καπναέρια διαχέονται στην ατμόσφαιρα προκαλώντας ρύπανση».
Μάλιστα, «η οσμή αυτών των καπναερίων που διαφεύγουν του κλιβάνου τήξης και του φούρνου – κάδου, διαπιστώθηκε ότι προσομοιάζει με την οσμή που υπάρχει πολλές φορές στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου τις μεταμεσονύκτιες και τις πρωινές κυρίως ώρες».

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, από τις 20 Δεκεμβρίου 2018, οι επιθεωρητές κατέγραφαν ότι η δυσοσμία ήταν ίδια με εκείνη που κατακλύζει τον Βόλο και πρότειναν αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας στον τρόπο επεξεργασίας των αέριων αποβλήτων. Οι επιθεωρητές εξέφρασαν – μεταξύ άλλων – την απορία τους για το γεγονός ότι στην άδεια λειτουργίας της μονάδας δεν αναφέρεται πουθενά η σύσταση των αέριων αποβλήτων.

Μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει  τα παρακάτω ερωτήματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:
Τι πρόκειται να κάνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περιβαλλοντικών ελέγχων, την δημοσιοποίηση των πορισμάτων τους και το κυριότερο, την επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα), τι πρόκειται να κάνει σχετικά με την λήψη των μέτρων που είναι θεσμικά αρμόδια να πάρει για τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και τον εντοπισμό των υπεύθυνων για το φαινόμενο της δυσοσμίας που πλήττει την περιοχή μας;

 Χαλυβουργία: Τηρούνται αυστηρά όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι

Απάντηση έδωσε, με ανακοίνωσή της, και η Χαλυβουργία, η οποία επισημαίνει ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία του εργοστασίου, ενώ αρνείται ότι έχει σχέση με το θέμα της δυσοσμίας.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Mε αφορμή σημερινά δημοσιεύματα που αφορούν σε δημοσιοποίηση των πρακτικών ελέγχων που διενήργησε κλιμάκιο της Περιφέρειας Μαγνησίας, και αναφέρονται στη Χαλυβουργία Ελλάδος, η εταιρεία δηλώνει τα εξής:

  1. Η Χαλυβουργία Ελλάδος τηρεί αυστηρά και απαρέγκλιτα όλους τους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και εφαρμόζει ένα προηγμένο και αυστηρό Σύστημα Παρακολούθησης όλων των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων.
  2. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αντιρρυπαντική τεχνολογία αιχμής για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρίας είναι πιστοποιημένο από το 2009 από την TUV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015, ενώ παράλληλα, εφαρμόζει πλήρως τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές κατά την παραγωγική της διαδικασία, εξασφαλίζοντας έτσι την ορθή περιβαλλοντική της λειτουργία.
  3. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών η εταιρεία μας υφίσταται συνεχείς εξονυχιστικούς ελέγχους στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις από τεχνικούς της περιφέρειας συνεπικουρούμενους από ειδικούς επιστήμονες και εργαστήρια με ειδικές συσκευές μετρήσεων. Παρόλα αυτά δεν έχει ποτέ βρεθεί κάτι που να αποδεικνύει επιστημονικά ότι η Χαλυβουργία επιβαρύνει το περιβάλλον ή ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τις οσμές που κατά καιρούς παρατηρούνται στην πόλη του Βόλου.
  4. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και έχει απαντήσει αναλυτικά σε όλες τις ανακριβείς και εσφαλμένες υποκειμενικές κρίσεις που γράφτηκαν στις εκθέσεις αυτοψίας. Ταυτόχρονα, η εταιρία συνδράμει τις Αρχές ώστε να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι η λειτουργία της Χαλυβουργίας δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου και ότι ουδεμία σχέση έχει με οσμές στην πόλη του Βόλου.
  5. Η εταιρία έχει προβεί εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες μελέτες και έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με την αδειοδότηση και τη λειτουργία της.

Η Xαλυβουργία Ελλάδος λειτουργεί αδιάλειπτα στο Βόλο από το 1963, χωρίς να έχει αλλάξει η παραγωγική της διαδικασία και ουδέποτε έχει διαπιστωθεί κάποια σύνδεση της Χαλυβουργίας με δυσοσμία, ακόμα και σε εποχές που οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της συγκράτησης των καπναερίων, δεν ήταν τόσο επιτακτικές και αυστηρές. Είναι και για μας απορίας άξιο τί έχει αλλάξει στο Βόλο τα τελευταία χρόνια και παρατηρείται δυσοσμία στην περιοχή, ενώ μάλιστα, η δυσοσμία παρατηρείται πολλές φορές σε χρόνο που το χαλυβουργείο είναι διαπιστωμένα εκτός λειτουργίας.

Σημειώνουμε, ότι όλα τα παραπάνω είναι γνωστά στις αρχές και την Περιφέρεια, η οποία διενεργεί περαιτέρω λεπτομερείς επιστημονικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να βρεθεί η πραγματική προέλευση του προβλήματος. Στους ελέγχους αυτούς είμαστε και θα παραμείνουμε αρωγοί, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και η ευημερία της τοπικής κοινωνίας παραμένουν για εμάς βασικές προτεραιότητες από την αρχή της λειτουργίας μας στην περιοχή του Βόλου.

ΕΡΤ Βόλου