Κάμψη του όγκου πωλήσεων ζυμαρικών το 2016, διαπιστώνει μελέτη της Infobank Hellastat.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, «η οικονομική ύφεση που εκδηλώθηκε από τα τέλη του 2008 επηρέασε αρνητικά πολλούς κλάδους ειδών διατροφής, καθώς οι καταναλωτές, λόγω της υποχώρησης του διαθέσιμου εισοδήματός τους, περιόρισαν τις δαπάνες ακόμα και για βασικά αγαθά. Αντιθέτως, ο τομέας των ζυμαρικών αποδείχθηκε ανθεκτικός, με την κατανάλωση μάλιστα να εμφανίζει ανοδική πορεία, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα».

Αναφορικά με το 2016, οι συνθήκες στο ευρύτερο λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής παρέμειναν αρνητικές λόγω των capital controls και των υψηλών φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων, ενώ ο συντελεστής ΦΠΑ στα μέσα του έτους αυξήθηκε περαιτέρω από το 23% στο 24%.

Το δυσμενές αυτό κλίμα αποτυπώθηκε στην υποχώρηση του κύκλου εργασιών των super market σε ποσοστό 4,5%, σε επίπεδο χαμηλότερο των 10 δισ. ευρώ, με τις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων να εμφανίζουν μείωση πωλήσεων σε αξία ή/και όγκο. Στα ζυμαρικά, ο όγκος πωλήσεων κατά τη διάρκεια του έτους υποχώρησε κατά 11%, ενώ στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας η πτώση ήταν ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας στο 22,4%, γεγονός που οφείλεται στην κατάρρευση του δικτύου της Μαρινόπουλος, αλλά και στον τιμολογιακό ανταγωνισμό και προσφορές στο χώρο των επώνυμων προϊόντων.

Όμως παρά την υποχώρηση των εσόδων, τα κέρδη του κλάδου βελτιώθηκαν λόγω της υποχώρησης των τιμών του σιταριού (βασική πρώτη ύλη για τη μακαρονοποιία), γεγονός με θετική επίδραση στο κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά, οι συμφωνίες στο θεσσαλικό κάμπο διαμορφώθηκαν στα 16,5-17,5 λεπτά το κιλό, ενώ το προηγούμενο έτος οι προσφερόμενες τιμές είχαν αγγίξει τα 28 λεπτά.

Σύμφωνα με τον Νίκο Γκουζέλο, πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Ο κύκλος εργασιών του κλάδου μπορεί να ενισχυθεί μέσω περαιτέρω ανάπτυξης των εξαγωγών, στοχεύοντας κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου προκύπτουν εμφανείς διατροφικές ανάγκες. Εξάλλου, η εξαγωγική δραστηριότητα έχει ήδη στηρίξει τα έσοδα των εγχώριων βιομηχανιών τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως σε περιόδους στασιμότητας ή πτώσης της εγχώριας κατανάλωσης».

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές κατα-στάσεις 4 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2016 μειώθηκε κατά 4,1% και ανήλθε σε 172,72 εκατ. ευρώ. Τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 44%, στα 25,22 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα ΚΠΦ ενισχύθηκαν κατά 73,5%, στα 18,78 εκατ. ευρώ. Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν σημαντικά σε 12,8% και 9,4% αντίστοιχα.Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε αρκετά χαμηλός, στο 0,4 προς 1. Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε περίοδο 4 μηνών.