Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου του Συνδέσμου, "Εκ μέρους της Περιφέρειας το Πρωτόκολλο υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη  κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, και εκ μέρους του Συνδέσμου, από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Συριανό, στη διάρκεια της εκδήλωσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία που πραγματοποίησε ο ΣΒΘΣΕ.  

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που επί μακρόν, έχουν αναπτύξει οι δύο Φορείς, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της.

Η συνένωση των δυνάμεών τους, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους, και η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση των στόχων της Ε.Ε. για την μετάβαση προς μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Περιφέρεια, επ’ ωφελεία των πολιτών και των επιχειρήσεων της. 

Ειδικότερα, αναμένεται να συνεργαστούν σε επιμέρους δράσεις που αφορούν: 

Στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται από  ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και καινοτομία.

Στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, στο τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και πληροφοριακού υλικού σε ευρωπαϊκά θέματα, ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέματα περιφερειακών πολιτικών κα.

Στην διευκόλυνση συμμετοχής σε διαβουλεύσεις της ΕΕ, σχετικά με νέες ή εφαρμοσμένες ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Στη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κα.

Στην από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Εκστρατειών.

Στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των  ΜμΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των προϊόντων τους και υπηρεσιών τους, σε νέες αγορές.

Στην από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και έργων τοπικής ανάπτυξης κοινού ενδιαφέροντος.

Στην ουσιαστική υποβοήθηση της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Στη δημιουργία νέων ευκαιριών για νέα επιχειρηματικότητα, νέα προϊόντα και συνεργασίες.

Οι παραπάνω περιγραφόμενες δράσεις αναμένεται να υποστηριχθούν σημαντικά από τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος στο ,Enterprise Europe  Network, το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο  επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από περισσότερους από 650 συνεργαζόμενους φορείς εντός και εκτός Ευρώπης. 

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα. 

Η υπογραφή του Μνημονίου, υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινές δράσεις και στόχο τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, δεδομένων και των νέων προκλήσεων, άλλα και των ευκαιριών που δημιουργούνται στην επόμενη προγραμματική περίοδο.  

Ο  Σύνδεσμος άλλωστε διαχρονικά επενδύει στις συνεργασίες του, με γνώμονα τη δημιουργία μιας σύγχρονης οικονομίας που συμβάλλει στην ευημερία όλων των πολιτών.".