"Μένουμε Ελλάδα", θα µπορούσε να είναι το σύνθηµα της Bολιώτικης ΜΕΤΚΑ, θυγατρικής του οµίλου Metlen στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε αντίθεση µε την εξωστρέφεια του συνόλου του οµίλου, ο τοµέας δραστηριότητας της ΜΕΤΚΑ συγκεντρώνει τις µεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης «εντός των τειχών» και όχι στο εξωτερικό.

Με δεδοµένο τον µεγάλο όγκο έργων που έχουν ήδη δηµοπρατηθεί, αλλά και όσα θα δηµοπρατηθούν στο άµεσο µέλλον, η διοίκηση της ΜΕΤΚΑ εστιάζει στην ελληνική αγορά προς το παρόν, όπου υπάρχει πολύ µεγάλο περιθώριο επέκτασης.

Ηδη, η εταιρεία έχει συγκεντρώσει ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ διεκδικεί και πληθώρα νέων έργων συνολικού προϋπολογισµού 4 δισ. ευρώ, είτε αυτόνοµα είτε σε κοινοπραξία µε άλλες εταιρείες.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr