Σε αύξηση του τζίρου αλλά και του όγκου πωλήσεων έκλεισε το 2022 για την «Μπισκότα Παπαδοπούλου», ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία στην κατηγορία ενίσχυσε σημαντικά την εξωστρέφειά της, με τα προϊόντα της πλέον να εξάγονται σε 67 χώρες, όμως τα κέρδη της μειώθηκαν.

Για την οικονομική χρήση του 2022, τα καθαρά προ φόρων κέρδη των Μπισκότων Παπαδοπούλου διαμορφώθηκαν στα 11,85 εκατ. ευρώ έναντι 15,83 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,13%.

Επίσης μείωση σημειώθηκε και στο καθαρό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2022 ανήλθαν σε 11,58 εκατ. ευρώ έναντι 12,81 εκατ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας μείωση κατά 9,59%.

Το περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκε στο 5,36% από 6,92%, το περιθώριο των προ φόρων κερδών στο 5,5% από 8,6% και του EBITDA στο 8,17% από 10,98% που ήταν το 2021. 

Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πορεία της εταιρείας σε μια χρονιά όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας παγκοσμίως οδήγησε σε ραγδαία αύξηση τιμών, όπως ραγδαίες υπήρξαν και οι αυξήσεις στην ενέργεια και τα κόστη διανομής.

Στα 216 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Αντίθετα με την πορεία των κερδών, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2022 κατέγραψε σημαντική άνοδο (+16,82%) φθάνοντας στα 216,16 εκατ. ευρώ από 185,04 εκατ. ευρώ το 2021.

Μάλιστα κατά ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, η αύξηση του τζίρου δεν ήταν αμιγώς πληθωριστική, αφού η βιομηχανία κατάφερε να αυξήσει τους όγκους πωλήσεων και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται (μπισκότο, ψωμί, αρτοσκευάσματα και δημητριακά). Η συνολική αύξηση του όγκου πωλήσεων ανήλθε στο 4,8%.

Εκτός από τις πωλήσεις στην εσωτερική αγορά, η εταιρεία, που διαθέτει τέσσερα εργοστάσια και τρία κέντρα διανομής, ενίσχυσε το αποτύπωμα και των εξαγωγικών της πωλήσεων, πετυχαίνοντας διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης σε όγκο.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr