Η αύξηση της παραγωγικότητας με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής συγκα-ταλέγεται στους στόχους του Ομίλου Loulis Food Ingredients για το 2024, με φόντο τη σημαντική ενίσχυση τζίρου και κερδών στην περσινή χρήση.Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης στον Όμιλο για το 2023 ανήλθαν στα €6,23 εκατ. από €1,84 εκατ. το 2022, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €202,75 εκατ. από € 197,91 εκατ. το 2022.Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της επένδυσης της θυγατρικής του Ομίλου «LOULIS MEL-BULGARIA EAD» στη βιομη-χανική ζώνη του Bozhurishte στην Σόφια Βουλγαρίας από τον Βουλγαρικό Οργανισμό Επενδύσεων και έλαβε το σχετικό πιστοποιητικό εκπλήρωσης των επενδυτικών της υποχρεώσεων. Όπως διευκρινίζεται, η θυγατρική το 2021 ξεκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή σιλό δημητριακών, χωρητικότητας 7.000 τόνων, με το κόστος να έχει προϋπολογισθεί στα €2,8 εκατ. και ολοκλήρωσε εγκαίρως την ως άνω επένδυση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Μαριλένα Καραβασίλογλου Industry