Έλεγχος στην ΑΓΕΤ πραγματοποιήθηκε από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν «ανοιχτά ζητήματα με τους όρους λειτουργίας του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού». Θα κατατεθεί και επίσημο πόρισμα, ενώ  δεσμεύτηκαν και 7.000 ευρώ για να διενεργήσει έλεγχο ο «Δημόκριτος» για βαρέα μέταλλα. Θα σταλεί ερώτημα στο Υπουργείο για το πως έδωσε την άδεια και δεν έλεγξε τους όρους της τροποποιημένες μελέτης του Μαρτίου του 2017.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός αναρωτήθηκε μιλώντας στην εφημερίδα "Θεσσαλία" του Βόλου  "πως το Υπουργείο έδωσε έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων πριν ελέγξει τον μηχανολογικό εξοπλισμό".  Χθες οι υπηρεσίες προχώρησαν σε έλεγχο για το εάν τηρούνται οι όροι τροποποίησης της μελέτης για να διαπιστώσουν «πολλά ανοιχτά θέματα» όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά. Σήμερα θα προταθούν από την Περιφέρεια και τα μέτρα που θα επιβληθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία, με βάση την εισήγηση των υπηρεσιών.

«Τηρούνται οι μηχανολογικοί όροι, ελέγχεται ο εξοπλισμός και δίνεται άδεια. Αυτό λέει η κοινή λογική και έτσι έπρεπε να κινηθεί το υπουργείο, αλλά αυτό δεν συνέβη», τόνισε ο κ. Αγοραστός.

Ο ίδιος εξέφρασε και την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε προχθές στην Αθήνα για το θέμα της καύσης RDF από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την προχθεσινή συνάντηση, όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στην υποχρέωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να ενεργοποιήσει όλους τους θεσμοθετημένους μηχανισμούς ελέγχου, ο κ. Αγοραστός εξήγησε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω μηχανισμών που διαθέτει, κάνει ελέγχους στη βιομηχανία, σε συνεργασία και με τον «Δημόκριτο», ωστόσο τα αποτελέσματα των ελέγχων καθυστερούν να εκδοθούν.

Για το RDF της ΑΓΕΤ, συγκεκριμένα, επισήμανε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν την περασμένη χρονιά αναμένεται να γίνουν γνωστά τον Απρίλιο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού που δυσχεραίνει το ελεγκτικό έργο της Περιφέρειας.

«Εμείς θα ανταποκριθούμε στους ελέγχους, αλλά η κυβέρνηση θα πρέπει να ανταποκριθεί στην υποστελέχωση των υπηρεσιών".

Στις 21 Δεκεμβρίου κατατέθηκε η τροποποίηση της μελέτης

Στις 21 Δεκεμβρίου 2016 η ίδια εφημερίδα είχε δημοσιεύσει την τροποποίηση της μελέτης της ΑΓΕΤ για να καίει πτητική τέφρα τύρφης και ακατέργαστου ξύλου, λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων από εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, σκόνη καυσαερίων από απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων, σταθεροποιημένα απόβλητα από εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων. Το σύνολο των υλικών θα ανέρχεται σε 90.000 τόνους.

Η ΑΓΕΤ, όπως ανέφερε η μελέτη της σχεδιάζει την αναβάθμιση της διαχείρισης του καυσίμου RDF, το οποίο, είναι προϊόν, κυρίως, της μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και υποστηρίζε πως έχει στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Υποστηρίζει πως βασική αλλαγή στη Μελέτη αποτελεί η δυνατότητα να παραλαμβάνεται το καύσιμο μέσω πλοίων έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά η κίνηση των φορτηγών που το μεταφέρουν στο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με την ίδια η μέχρι τώρα επιτυχής χρήση του RDF στο μείγμα καυσίμων της εγκατάστασης, επιτρέπει τεχνικά και περιβαλλοντικά τη χρήση του σε μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή σε ετήσιες ποσότητες έως 100.000 τόνους για τον κωδικό ΕΚΑ 191210. Για να γίνει εφικτή η λειτουργία με τέτοιες ποσότητες, το RDF δεν μπορεί να φτάνει στην εγκατάσταση μόνο με φορτηγά γιατί είναι οικονομικά ασύμφορο και κυρίως θα δημιουργήσει μια σημαντική επιβάρυνση στην οδική κυκλοφορία της περιοχής. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του με πλοία.

Σύμφωνα με την ΑΓΕΤ, τον Φεβρουάριο του 2015 ξεκίνησε για πρώτη φορά τη χρήση «εναλλακτικών καυσίμων». Τα εναλλακτικά καύσιμα εισέρχονται στην εγκατάσταση με φορτηγά. Εισάγονται σε ειδικό χώρο με κινούμενο δάπεδο (moving floor) και στη συνέχεια με κλειστούς αλυσομεταφορείς προωθούνται αρχικά σε δονούμενο κόσκινο και στη συνέχεια στο σιλό από το οποίο τροφοδοτούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται εντός βιομηχανικού κτιρίου. Εναλλακτικά και αναλόγως του τύπου του εναλλακτικού καυσίμου, αυτό μπορεί να εκφορτωθεί στην κλειστή αποθήκη που χρησιμοποιούνταν ήδη για την προσωρινή αποθήκευση της βιομάζας. Στη συνέχεια μείγμα βιομάζας και εναλλακτικού καυσίμου (50 – 50) οδηγείται σε shredder (τεμαχιστή) και μετά στον προασβεστοποιητή.

Στο εργοστάσιο, σύμφωνα πάντα με την ΑΓΕΤ, λειτουργούν μια σειρά από αυτοματισμούς που ελέγχουν τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων έτσι ώστε να τηρούνται οι σχετικοί όροι που περιλαμβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους.

Οι αυτοματισμοί αυτοί δεν επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων κατά την εκκίνηση της παραγωγής και διακόπτουν την τροφοδοσία σε περίπτωση που η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από τους 850oC. Επιπλέον, η τροφοδοσία με μη συμβατικά καύσιμα διακόπτεται αυτόματα αν παρατηρηθεί υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής που τίθενται στους περιβαλλοντικούς όρους. Συνολικά, το 2015 χρησιμοποιήθηκαν 7.386 τόνοι εναλλακτικού καυσίμου με μέση θερμογόνο δύναμη 18,2 GJ/tn. Κατά τη διαδικασία, σύμφωνα πάντα με την ΑΓΕΤ, δεν παρουσιάστηκαν περιβαλλοντικά ή λειτουργικά προβλήματα. Σημειώνεται ότι σε κάθε παραλαμβανόμενο φορτηγό «εναλλακτικού» καυσίμου γίνεται δειγματοληψία μέσω ειδικά σχεδιασμένου δειγματολήπτη (σε σύνθετο δείγμα 100 τόνων από τα δείγματα πραγματοποιείται από το εργοστάσιο μέτρηση θερμογόνου και χλωρίου). Το αντίστοιχο μηνιαίο σύνθετο δείγμα αποστέλλεται σε εργαστήριο διαπιστευμένο με EN ISO 17025 για αναλύσεις υδραργύρου και χλωριώντων».