Πιστοποιήθηκε από το ΥΠΑΝ η οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, όχι ενός, αλλά δύο επενδυτικών σχεδίων της Larisa Face Cover (LFC) που είχαν ενταχθεί στον Aναπτυξιακό. 

Η μια απόφαση αφορ;a στη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας παρασκευής φίλτρων μασκών τύπου meltblown, δυναμικότητας 1.449.360 κιλών/έτος στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, συνολικού ενισχυόμενου κόστους ύψους 4.196.955 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης με την μορφή της επιχορήγησης 2.307.325 ευρώ. Για την εν λόγω επένδυση, με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 16-02-2024, εγκρίθηκε η καταβολή του πλήρους ποσού της επιχορήγησης. 

Η δεύτερη απόφαση σχετίζεται με τη δημιουργία παραγωγικής μονάδας παρασκευής χειρουργικών μασκών, συνολικού ενισχυόμενου κόστους ύψους 5.238.390 ευρώ, από τα οποία θα καταβληθούν με την μορφή της επιχορήγησης τα 2.878.614 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται κύρωση ποσού 99.480 ευρώ στην εταιρεία, λόγω μη τήρησης του όρου περί δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης (η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2022) και εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 2.286.723 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι εν μέσω καθολικού lockdown, το επενδυτικό βήμα του Γιάννη Τσερέπα της Lariplast και  του  Αχιλλέα  Νταβέλη  του  Ομίλου  Animus, ολοκλήρωσε τη δημιουργία μιας πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας παραγωγής μασκών και Ά ύλης αυτών (ύφα-σμα Meltblown πολυπροπυλενίου) σε μόλις 25 μέρες από την λήψη της απόφασης.

Μαριλένα Καραβασίλογλου Industry