Λειτουργικά κέρδη ύψους 3 εκατ. ευρώ κατέγραψε κατά το φετινό πρώτο τρίµηνο η Βολιώτικη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, θυγατρική του οµίλου Μυτιληναίου στον κατασκευαστικό κλάδο. Πρόκειται για ετήσια µείωση κατά 40%, που οφείλεται στη συγκυριακή λήξη και παράδοση κάποιων από τα µεγάλα έργα που υλοποίησε η εταιρεία το προηγούµενο διάστηµα, όπως για παράδειγµα η Αµβρακία Οδός, κι ενώ αναµένεται η εκκίνηση νέων έργων που έχουν αναληφθεί.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΜΕΤΚΑ ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ, µαζί µε το ποσοστό της στο πλαίσιο της συµµετοχής της σε κοινοπραξίες, ενώ η διοίκηση προσδοκά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και στον τοµέα των ιδιωτικών έργων, όπου παρατηρείται σηµαντική κινητικότητα.

Για παράδειγµα, πρόσφατα αναδείχθηκε µειοδότης σε κοινοπραξία µε την ΤΕΚΑΛ, στο έργο του ΟΛΘ για την επέκταση του προβλήτα ΣΤ΄, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr