Τα επόμενα βήματα για την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων που θα περιλαμβάνει RDF και SRF παρουσίασαν διευθυντικά στελέχη της ΑΓΕΤ Ηρακλής, σε ενημερωτική συνάντηση την Πέμπτη με τους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ στο εργοστάσιο Όλυμπος στην Αγριά.

Ο διευθυντής του εργοστασίου στον Βόλο κ. Ν. Μπόζος, παρουσίασε τα δεδομένα, που αφορούν στο σχεδιασμό της εταιρείας για την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, ήταν κατηγορηματικός πως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη χρήση του RDF είναι θετικό, ειδικά στις τσιμεντοβιομηχανίες.  

Μάλιστα παρουσίασε στοιχεία των δειγματοληψιών που έγιναν 25 και 26 Απριλίου, σε συνθήκες πραγματικής καύσης RDF, σύμφωνα με τα οποία η τιμή των διοξινών μετρήθηκε σε 0,0276 mlg/mm3, όταν η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία  καθορίζει το όριο στο 0,1 mlg/mm3.

Ο κ. Ν. Μπόζος, επικαλέστηκε επίσης  μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό,  αλλά και στοιχεία για μονάδες της Lafarz-Holcim που λειτουργούν στην υπόλοιπη Ευρώπη και τα Βαλκάνια, οι οποίες, έχουν «πρωτοπορήσει» στη χρήση RDF χωρίς να δημιουργηθούν, όπως σημείωσε προβλήματα και έχουν καταστεί ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά τσιμέντου. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η Γερμανία όπου χρησιμοποιείται μόνο RDF (100%), η Αυστρία (96), η Πολωνία (75%), η Ιταλία (70%), η Βουλγαρία (67%), το Βέλγιο (66%) ενώ στην Ελλάδα η χρήση ανέρχεται στο (15%).

Επιπλέον, σύμφωνα με την εταιρεία η αδειοδότηση για το RDF από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που είναι ο καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας, δόθηκε στις 10/1/2014 και αφού έγινε η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, ξεκίνησε η καύση RDF από τον Φεβρουάριο του 2015 στο εργοστάσιο του Βόλου.

Διακυβεύεται η βιωσιμότητα

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση δευτερογενών καυσίμων όπως το RDF είναι μονόδρομος για τσιμεντοβιομηχανίες σαν την ΑΓΕΤ καθώς σήμερα το ενεργειακό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που τις καθιστά μη ανταγωνιστικές, όπως είπε. Ο κ. Μπόζος  σε σχετική ερώτηση, εμμέσως πλην σαφώς συνέδεσε την βιωσιμότητα του εργοστασίου με την ανάγκη αξιοποίησης των αποβλήτων ως καύσιμου καθώς σε σημερινές τιμές το ενεργειακό κόστος για την ΑΓΕΤ στο Βόλο είναι πολύ υψηλό αφού κυμαίνεται στο 1/3 της συνολικής δαπάνης λειτουργίας του εργοστασίου. Σε απόλυτους αριθμούς σύμφωνα με τον κ. Μπόζο, η ΑΓΕΤ καταβάλλει ετησίως  23 εκ. ευρώ, 11 εκ. ευρώ είναι  το κόστος σε εναλλακτικά και μη καύσιμα και 12 εκ. ευρώ το κόστος ρεύματος (ΔΕΗ).

Τέλος σε ερώτηση, αν η εταιρεία θα επιθυμούσε να συμβάλλει στην εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης, τα στελέχη του Ηρακλή, εμφανίστηκαν ανοιχτοί να συζητήσουν το θέμα, εφόσον όπως ειπώθηκε «η εταιρεία θα είναι σίγουρη ότι ο φορέας που θα ηγηθεί της προσπάθειας θα μπορεί να εγγυηθεί πως η μελέτη θα γίνει αξιόπιστα με όλα τα σύγχρονα μέσα και λαμβάνοντας όλα τα στάνταρντς υπόψη».