Τη διεύρυνση της εκτελεστικής επιτροπής της ανακοίνωσε η Alpha Bank με στόχο, όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, την «αύξηση του στελεχικού δυναμικού και της ικανότητας της ανώτατης διοικητικής ομάδας για ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του ομίλου». Στο πλαίσιο επίσης της ανανέωσης της οργανωτικής δομής που ανακοίνωσε η τράπεζα, «συνενώνονται σε κρίσιμους τομείς οι δυνάμεις γενικών διευθυντών, με σκοπό την επιτάχυνση στη λήψη των αποφάσεων, την αποτελεσματικότερη άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σε οριζόντιο άξονα σε όλο το φάσμα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, αποβλέποντας στην προώθηση των αλλαγών με πιο ολοκληρωμένο τρόπο».

Ετσι από τις 20 Μαΐου ο αριθμός των μελών της εκτελεστικής επιτροπής διευρύνεται στα 12 μέλη από 10 που είναι σήμερα. Τα νέα μέλη είναι οι Γιώργος Μιχαλόπουλος, Νικόλας Χρυσανθόπουλος και Φραγκίσκη Μελίσσα, ενώ αποχωρεί από τη θέση του Chief Legal and Governance Officer ο Νίκος Σαλακάς, ο οποίος θα συνεχίσει να υποστηρίζει το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου και τη διοίκηση ως ειδικός νομικός σύμβουλος. Η εκτελεστική επιτροπή θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Βασίλης Ψάλτης (CEO), Σπύρος Φιλάρετος (γενικός διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας), Σπύρος Ανδρονικάκης (γενικός διευθυντής και Chief Risk Officer), Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (γενικός διευθυντής και Chief Financial Officer), Γιάννης Εμίρης (γενικός διευθυντής Wholesale Banking), Ισίδωρος Πάσσας (γενικός διευθυντής Retail Banking), Νικόλας Χρυσανθόπουλος (γενικός διευθυντής και Chief of Corporate Center), Sergiu Oprescu (γενικός διευθυντής International Network), Αναστασία Σακελλαρίου (γενική διευθύντρια και Chief Transformation Officer), Στέφανος Μυτιληναίος (γενικός διευθυντής και Chief Operating Officer), Φραγκίσκη Μελίσσα (γενική διευθύντρια και Chief Human Resources Officer), Γιώργος Μιχαλόπουλος (γενικός διευθυντής Wealth Management & Treasury).

Στο πλαίσιο των αλλαγών που ανακοινώθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, εντεταλμένος γενικός διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων διορίζεται γενικός διευθυντής Wealth Management και Treasury. Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος που σήμερα εκτελεί καθήκοντα εντεταλμένου γενικού διευθυντή Στρατηγικής αναλαμβάνει γενικός διευθυντής και Chief of Corporate Center, αναφερόμενος στον CEO. Επίσης η Φραγκίσκη Μελίσσα αναλαμβάνει γενική διευθύντρια και Chief Human Resources Officer. Ο Γιώργος Τερζής αναλαμβάνει επικεφαλής της νέας μονάδας Communications & Corporate Affairs. Ενισχυμένος θα είναι επίσης ο ρόλος του CFO του Ομίλου Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου, στον οποίο θα αναφέρονται η διεύθυνση του Chief Operating Officer και του International Network, ενώ συνενώνονται σε ενιαίο σχήμα οι τομείς της στρατηγικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της εταιρικής διακυβέρνησης και βιωσιμότητας, της επικοινωνίας και εταιρικών σχέσεων και της νομικής υποστήριξης τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών και στρατηγικών έργων και εποπτικών θεμάτων.