Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου αναμένεται να "τρέξει" άμεσα η Εθνική Τράπεζα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες έλαβε τη σχετική έγκριση από το ΤΧΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόγραμμα πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας την ερχόμενη Τετάρτη 25 Απριλίου και να ανοίξει αμέσως μετά. Θα αφορά στοχευμένα σε 500 εργαζόμενους (δηλ. δεν θα απευθύνεται ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο) και οι όροι του αναμένονται αντίστοιχοι με αυτούς του προηγούμενου προγράμματος εθελουσίας που είχε υλοποιήσει η Τράπεζα στην εκπνοή του 2016. Όσο για το ανώτατο όριο αποζημίωσης, θα κινηθεί στις 180.000 ευρώ, όπως και στα προγράμματα που υλοποίησαν πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Attica Bank.   

Η Εθνική Τράπεζα είχε πραγματοποιήσει το προηγούμενο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στο διάστημα 12 – 22 Δεκεμβρίου 2016, εγκαινιάζοντας ένα κύκλο προγραμμάτων εθελοντικής αποχώρησης από τις τράπεζες με αυξημένη ανταπόκριση των εργαζομένων. Τότε, πάνω από 1.100 άτομα έκαναν αποδεκτό το πρόγραμμα εθελουσίας της Εθνικής, εκ των οποίων μόλις 380 είχαν θεμελιώσει δικαίωμα αποχώρησης ώστε να πάρουν σύνταξη.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθυνόταν στο σύνολο του προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και σε όσους δικηγόρους απασχολούνταν στην Τράπεζα με σύμβαση έμμισθης εντολής. Επίσης περιελάμβανε το προσωπικό της Εθνικής σε θυγατρικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση.

Το πρόγραμμα παρείχε δύο δυνατότητες: είτε άμεση αποχώρηση με καταβολή αποζημίωσης έως 42 μηνιαίους μικτούς μισθούς είτε διετή άδεια μετ΄ αποδοχών. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα χορηγούσε 5.000 ευρώ για καθένα από τα προστατευόμενα τέκνα όσων αποχωρούσαν, καθώς και προσαύξηση 20% στη βασική αποζημίωση για το προσωπικό των καταστημάτων που επρόκειτο να διακόψουν τις εργασίες τους.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο πρόγραμμα εθελουσίας της Εθνικής Τράπεζας, πέραν του ότι ανέβασε το όριο της μέγιστης αποζημίωσης στις 180.000 ευρώ και παρείχε πιο ελκυστικά κίνητρα αποχώρησης, συνέπεσε με τη μεταστροφή των συνθηκών για την απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο. Έτσι, ενώ μέχρι τότε οι δυσμενείς ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις αποθάρρυναν τους τραπεζοϋπαλλήλους να πάρουν "πακέτο" αποχώρησης, γυρίζοντας την πλάτη σε προγράμματα εθελουσίας που είχαν προηγηθεί από άλλες τράπεζες, οι αλλαγές στα εργασιακά και στις ομαδικές απολύσεις που θα ήταν το επόμενο προαπαιτούμενο από τους "θεσμούς", λειτούργησαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, πολλοί εργαζόμενοι στον κλάδο των τραπεζών επέλεξαν την εθελοντική αποχώρηση αντί να ζουν με το  φόβο μελλοντικής απόλυσης. Στην πορεία, επιπλέον κίνητρο για την ευρεία αποδοχή προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου αποτέλεσε η αλματώδης ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών και η προοπτική περαιτέρω συρρίκνωσης των τραπεζικών δικτύων.

Σημειώνεται ότι με βάση τη διετή κλαδική σύμβαση που είχε υπογράψει η ΟΤΟΕ τον Μάρτιο του 2016 με ισχύ μέχρι και το 2018, τράπεζες και ΟΤΟΕ κατέγραφαν τη βούλησή τους να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο, με στόχο την αποτροπή απολύσεων και μάλιστα, υπό το ασφυκτικό πλαίσιο που όριζαν τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και οι αντίστοιχες δεσμεύσεις των τραπεζών από τις ανακεφαλαιοποιήσεις του 2015.

Νένα Μαλλιάρα (Capital.gr)