Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, πρώην διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Eurobank, αναλαμβάνει την ηγεσία της Τράπεζας Πειραιώς, ολοκληρώνοντας τις διοικητικές αλλαγές στον όμιλο. 

Χθες συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας και η Επιτροπή Επιλογής, έχοντας εξετάσει τις προηγούμενες εβδομάδες τους τελικούς υποψηφίους για τη θέση, πρότεινε τον κ. Μεγάλου ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου. Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της τράπεζας, ενώ υπέρ ψήφισε και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο κατέχει το 26,42% των μετοχών της τράπεζας. 

Η επιλογή έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και της Τράπεζας της Ελλάδος. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς κ. Γεώργιος Χατζηνικολάου βρέθηκε στη Φρανκφούρτη στα μέσα Φεβρουαρίου, όπου είχε επαφές με τη διοίκηση του SSM, και στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προωθούμενες διοικητικές αλλαγές και κυρίως η πρόοδος στο ζήτημα της επιλογής νέου διευθύνοντος συμβούλου. 

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2016 η τράπεζα βρίσκεται με προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο, κατάσταση που, σε συνδυασμό με αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ολοκλήρωσης των διαδικασιών, είχε δώσει αφορμή για αιτιάσεις. 

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς είχε διατελέσει επικεφαλής της Eurobank, στο διάστημα 2013 – 2015, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Νοτίου Ευρώπης της Credit Suisse Europe (2010 – 2013) και διευθυντής στην BZW (Barclays de Zoete Wedd). Η θητεία του στην Eurobank ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και πιστώνεται με την επιστροφή της τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα το 2014, μέσω αύξησης κεφαλαίου ύψους 2,9 δισ. ευρώ, που καλύφθηκε αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια. 

Η νέα διοίκηση του oμίλου Πειραιώς αναμένεται να επιταχύνει τον βηματισμό της στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων με πρώτη πρώτη τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων, που σήμερα ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί στον SSM να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα μέχρι το τέλος του 2019 στα 20,3 δισ. ευρώ από περίπου 34,2 δισ. ευρώ σήμερα, δηλαδή κατά περίπου 14 δισ. ευρώ ή -41%. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η βελτίωση της ρευστότητας με την προσέλκυση καταθέσεων. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί βάρος στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, το οποίο προβλέπει την αποχώρηση του ομίλου από θυγατρικές του εξωτερικού καθώς και κάθε μη τραπεζική δραστηριότητα. 

Η κυβέρνηση φαίνεται πως επεδίωξε να έχει ενεργότερο ρόλο στις διοικητικές εξελίξεις της τράπεζας, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς το αυστηρό πλαίσιο κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, που έχει τεθεί, και το νέο πλαίσιο επιλογής μελών των Δ.Σ. δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρεμβάσεων. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, δήλωσε: «Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Μεγάλου και να τον καλωσορίσω στην Τράπεζα Πειραιώς. Η μεγάλη διεθνής εμπειρία, η γνώση για τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση της ελληνικής αγοράς, θα είναι πολύτιμα στοιχεία για την επιτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Αυτό είναι ένα ακόμα μείζονος σημασίας βήμα για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού διοικητικού συμβουλίου που θα διαθέτει την εμπειρία να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να διασφαλίσει ότι η τράπεζα θα ανταποκριθεί στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης». 

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς για την εμπιστοσύνη που εξέφρασε στο πρόσωπό μου. Είναι μεγάλη τιμή να ηγηθώ της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας. Είμαι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία που μου δίνεται να αξιοποιήσω την εμπειρία και τη γνώση που έχω αποκτήσει κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου και να συμβάλω στη νέα εποχή της τράπεζας. Θα ήθελα να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στο διοικητικό συμβούλιο και στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας. Προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί τους σε ένα δημιουργικό και παραγωγικό περιβάλλον, έτσι ώστε από κοινού να διασφαλίσουμε τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στην ανακάμπτουσα ελληνική οικονομία». 

Καθημερινή (Γιάννης Παπαδογιάννης)