Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της ιστοσελίδας winbank και του δικτύου ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς και λειτουργούν πλέον χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Νωρίτερα τόσο η ιστοσελίδα όσο και τα ΑΤΜ δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, το οποίο εντέλει εντοπίσθηκε και αποκαταστάθηκε. 

Ωστόσο όπως ξεκαθαρίζει η τράπεζα, το πρόβλημα αυτό ήταν καθαρά τεχνικής φύσης και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλεται σε επίθεση από hackers στο διαδίκτυο. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr