Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε την προηγούμενη Παρασκευή στους υπαλλήλους της η Eurobank, ανοίγοντας το νέο κύκλο προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου από τις τράπεζες.

Ο νέος γύρος προγραμμάτων εκούσιας αποχώρησης θα γινόταν με αύξηση στο πλαφόν της αποζημίωσης προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα της Eurobank θα "τρέξει" μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου και στοχεύει στην αποχώρηση 500 εργαζομένων.

Το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση της αποζημίωσης στα 180.000 ευρώ από 170.000  που ίσχυε μέχρι σήμερα για όλα τα προγράμματα εθελουσίας που είχαν "τρέξει" οι τράπεζες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Eurobank παρέχεται αποζημίωση που κλιμακώνεται με βάση τα ηλικιακά κριτήρια ως εξής:

- για όσους είναι μεταξύ 50 με 55 ετών, 45 μισθοί

- για όσους είναι μεταξύ 45 με 50 ετών 40 μισθοί

- για όσους είναι μεταξύ 40 με 45 ετών 35 μισθοί

- για όσους είναι μεταξύ 30 με 40 ετών 28 μισθοί

- για όσους είναι κάτω των 30 ετών 25 μισθοί

Η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά δύο μισθούς για κάθε ένα παιδί ηλικίας ως 22 ετών, ενώ προσφέρεται για όσους αποδεχθούν το πρόγραμμα δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για πέντε χρόνια.

Την υψηλότερη αποζημίωση λαμβάνουν όσοι είναι άνω των 55 ετών, οι οποίοι εφόσον αποδεχθούν το πρόγραμμα, θα λάβουν 50 μισθούς. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 30% για όσους απασχολούνταν, την 1 Ιανουαρίου, εκτός της Περιφέρειας Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης. Ως πλαφόν ορίστηκαν οι 180.000 ευρώ.

Για τους συμμετέχοντες άνω των 50 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1968 ) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση διάρκειας 3 ετών. Ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

- για μισθό αναφοράς έως 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του μισθού αναφοράς πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη)

- για μισθό αναφοράς άνω των 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του ποσού των € 2.432,25 πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Για τους συμμετέχοντες άνω των 50 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1968) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά έως και 2 πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης (στρατός ή/και σπουδές ή/και τέκνα). Τέλος καλύπτει σε κάποιες περιπτώσεις το φόρο αποζημίωσης.

Το πρόγραμμα παρέχει και τη δυνατότητα διετούς ή τριετούς άδειας (sabbatical) μετ΄ αποδοχών. Στην περίπτωση επιλογής της διετούς άδειας οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν το μισθό αναφοράς, όπως ίσχυε τον Δεκέμβριο του 2017. Επίσης θα καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς φορείς οι εργοδοτικές εισφορές. Στη λήξη της διετούς άδειας οι εργαζόμενοι θα λάβουν τέσσερις μικτούς μισθούς.

Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει την τριετή άδεια θα λαμβάνει το 66% του μισθού του και παράλληλα η τράπεζα θα καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές που αναλογούν για όλη την τριετία. Στη λήξη θα καταβληθούν τέσσερις μισθοί ως οικειοθελής αποζημίωση.

Η Eurobank απευθύνει το πρόγραμμα στους εργαζομένους που απασχολούνται στις μονάδες:

- Γενική Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής και όλες τις μονάδες που υπάγονται σε αυτή κατά την 1η Ιανουαρίου του 2018

- Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ( τόσο εργαζόμενοι, όσο και δικηγόροι με έμμισθη εντολή)

- Γενική Διεύθυνση Global Markets και Wealth Management ( Treasury, private banking για Ελλάδα, ΑΕΔΑΚ)

- Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού

- Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής και Κεντροποιημένων Υπηρεσιών ομίλου

- Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου

- Τομέας Group Loan Administration

- Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations

- Τομέας Προμηθειών Ομίλου

- Be-Business Exchanges Α.Ε.

Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

Οι εργαζόμενοι του ομίλου που δεν υπάγονταν στις παραπάνω μονάδες κατά την 01.01.2018

- Από τη Γενική Διεύθυνση Retail Banking εξαιρούνται: Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές και τα καταστήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Φλώρινας. Οι εργαζόμενοι της Επιχειρηματικής Μονάδας Direct Banking που υπάγεται στην Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.).

- Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Financial Shared Services που υπάγεται στην Be-Business Exchanges Α.Ε.

- Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

- Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

- Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018.

- Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την τράπεζα ή θυγατρική της.

Η τράπεζα ή θυγατρικές της επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματός τους να μην αποδεχτούν τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.