Κατά 10,1% έχουν αυξήσει τις διαθέσιµες αεροπορικές θέσεις για ταξίδια στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι οι αεροπορικές εταιρείες, διαβλέποντας ισχυρή ζήτηση. Μεταξύ των τεσσάρων µεγαλυτέρων αγορών από τις οποίες έλκει επισκέπτες η Ελλάδα ξεχωρίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες µε αύξηση 27,2% των διαθεσίµων αεροπορικών θέσεων, στις 613.200 θέσεις για την περίοδο Μαρτίου - Οκτωβρίου. Οι προγραµµατισµένες αεροπορικές θέσεις από τη Γερµανία για την ίδια περίοδο έχουν αυξηθεί κατά 11% στα 4,5 εκατ., ενώ από το Ηνωµένο Βασίλειο η αύξηση είναι ηπιότερη, της τάξης του 6,4% στα 5,5 εκατ. Κατά 10,1% είναι αυξηµένες και οι προγραµµατισµένες αεροπορικές θέσεις από τη Γαλλία, ενώ αντίστοιχη αύξηση καταγράφεται και για τη µεταφορική δυναµικότητα από την Ιταλία.

Τα νέα αυτά δεδοµένα προέρχονται από το Airdata tracker, του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και αφορούν τον προγραµµατισµό των αεροπορικών θέσεων κατά την τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε τον αντίστοιχο προγραµµατισµό την ίδια χρονική περίοδο το 2023.

Πρόκειται για την πιο ισχυρή µέχρι σήµερα ένδειξη πως ο ελληνικός τουρισµός οδεύει προς µία ακόµη χρονιά-ρεκόρ. Παράλληλα, τα στοιχεία προµηνύουν πως οι δηµόσιες υποδοµές, όπως δρόµοι, συστήµατα ηλεκτροδότησης, διαχείρισης απορριµµάτων και υδάτων, όπου είναι ανεπαρκείς θα δοκιµαστούν καίρια, σηµειώνουν πηγές της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας.

∆εν είναι όµως µόνο ο προγραµµατισµός των αεροπορικών θέσεων που παραπέµπει σε µεγάλη αύξηση του αριθµού των εισερχοµένων επισκεπτών κατά το δεύτερο και τρίτο τρίµηνο του 2024. Οι επιβεβαιωµένες κρατήσεις, δηλαδή τα αγορασµένα αεροπορικά εισιτήρια, αυτή την περίοδο είναι αυξηµένες κατά 7,9% σε σχέση µε την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι. Η Ελλάδα δεν είναι η µόνη χώρα που δείχνει αύξηση στις επιβεβαιωµένες κρατήσεις. Μεγαλύτερη του 10% είναι η αύξηση στις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων και για ταξίδια προς την Ισπανία και την Ιταλία, χώρες ευθέως ανταγωνιστικές της Ελλάδας. Το στοιχείο αυτό παραπέµπει σε µία ευρύτερη δυναµική του τουρισµού καθώς, µετά την Ελλάδα που προηγήθηκε, και άλλες χώρες ολοκληρώνουν την ανάκαµψη από την ύφεση της τουριστικής τους οικονοµίας κατά την πανδηµία, η οποία συνέχισε να επηρεάζει τα διεθνή ταξίδια έως και τα µέσα του 2022.

Μετά τη Βρετανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Ηνωµένες Πολιτείες, που προηγούνται σε απόλυτους αριθµούς αεροπορικών θέσεων προς την Ελλάδα, ισχυρή δυναµική εµφανίζουν και η Ολλανδία και η Ελβετία. Αντιθέτως, λιγότερες αεροπορικές θέσεις σε σχέση µε πέρυσι έχουν προγραµµατίσει για την καλοκαιρινή περίοδο οι αεροπορικές που πετάνε από το Ισραήλ και την Κύπρο. Αξίζει να σηµειωθεί πως η Πολωνία, µια αγορά που τα τελευταία χρόνια δίνει πολύ µεγάλους αριθµούς επισκεπτών στην Ελλάδα, εµφανίζει ιδιαίτερη δυναµική µε περισσότερες από 700.000 προγραµµατισµένες αεροπορικές θέσεις.

Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός πως για µία ακόµη δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ο προγραµµατισµός των αεροπορικών θέσεων προς τη Μύκονο και τη Σαντορίνη εµφανίζει µείωση, σε αντίθεση µε το σύνολο της ελληνικής επικρατείας. Ειδικότερα η Μύκονος εµφανίζει 10,2% λιγότερες αεροπορικές θέσεις για την περίοδο Μαρτίου - Οκτωβρίου, ενώ ηπιότερη µείωση, της τάξης του 3,9% εµφανίζει και η Σαντορίνη. Οι δύο αγορές εκτιµάται ότι δέχονται τις συνέπειες των πολύ µεγάλων αριθµών επισκεπτών που προσέλκυσαν τα προηγούµενα χρόνια σε σχέση µε τη φέρουσα ικανότητα των υποδοµών τους, ενώ ειδικά για τη Μύκονο εκτιµάται ότι αρνητική επίπτωση έχουν και οι ιδιαίτερα υψηλές τιµές στο κόστος διαµονής τα προηγούµενα χρόνια.

Ηλίας Μπέλλος, Καθημερινή