Με πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Βόλο συναντήσεις με την Περιφέρεια, τους τουριστικούς φορείς και εκπροσώπους άλλων παραγωγικών κλάδων της Θεσσαλίας. Στόχος των συναντήσεων ήταν η επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με τους φορείς και τις τοπικές κοινότητες, για τη σύνθεση και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής.

 Με τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά, την πολιτιστική κληρονομιά, τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα, αλλά και την ενεργή τοπική κοινωνία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί -σχετικά πιο γρήγορα από άλλους προορισμούς- να συμβάλλει στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και στη δημιουργία ξεχωριστών εμπειριών που θα ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού. Η ανάδειξη και προβολή αυτών των εναλλακτικώντουριστικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, θα βοηθήσει στην κάλυψη δύο βασικών στόχων: την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και την πιο άμεση αλληλεπίδραση του αγροδιατροφικού τομέα και του πολιτιστικού στοιχείου με τον τουρισμό. Επιπρόσθετα, οι προορισμοί της Θεσσαλίας μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης του εσωτερικού τουρισμού, μέσα από την υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών και δράσεων.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Α. Ρέτσος δήλωσε σχετικά:

_«Με __τους ανθρώπους του τουρισμού της ευρύτερης περιοχής βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή. Ήδη, εκτελούνται οι δράσεις από τη __Marketing__ __Greece__ για έναολοκληρωμένο πλάνο τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Θεσσαλίας. Η σημερινή συνάντηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τους τουριστικούς φορείςκαι τους εκπροσώπους __των παραγωγικών κλάδων, μας έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε πιο συστηματικά τον διάλογο μέσα από τον οποίο θα καταφέρουμε να διασυνδέσουμε τον τουρισμό με την τοπική κοινωνία. Να συνθέσουμε πιο αποτελεσματικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, τον αγροδιατροφικό και πολιτιστικό της πλούτο με τον τουρισμό__».