Άδεια για πλωτή εξέδρα σε μια ακόμα περιοχή της Σκιάθου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 29,96 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Αγία Παρασκευή της Σκιάθου, για λογαριασμό του δήμου Σκιάθου, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών και για διάρκεια έως 6 μήνες. Η πρόσβαση στην πλωτή εξέδρα, θα γίνεται με διάδρομο σύνδεσης επιφάνειας 6 τ.μ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων ή πολιτιστικής φύσης αντικειμένων κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν αμέσως την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες των αρμοδιοτήτων της.

Στην απόφαση γίνεται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr