Οι Ελληνες το 2023 ταξίδεψαν περισσότερο στο εξωτερικό, σε ακριβότερους προορισµούς και ξόδεψαν περισσότερα χρήµατα από ό,τι τα προηγούµενα χρόνια. Παράλληλα µειώθηκε η κίνηση προς φθηνούς προορισµούς κοντά στη χώρα και ειδικότερα στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Οι Ελληνες το 2023 πραγµατοποίησαν συνολικά 6,2 εκατ. αναχωρήσεις, 34,9 εκατ. διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό και δαπάνησαν εκεί 2,4 δισ. ευρώ.

Μαζί µε τη µεγάλη ανάπτυξη του εισερχόµενου στην Ελλάδα τουρισµού ανακάµπτει µε ζωηρούς ρυθµούς και η ταξιδιωτική κίνηση των Ελλήνων στο εξωτερικό, ύστερα από µια περίοδο που σηµαδεύτηκε από την πανδηµία και την οικονοµική αναστάτωση που επέφερε. Οι Ελληνες το 2023 ταξίδεψαν περισσότερο στο εξωτερικό, σε ακριβότερους προορισµούς και ξόδεψαν περισσότερα χρήµατα από ό,τι τα προηγούµενα χρόνια. Παράλληλα µειώθηκε η κίνηση προς φθηνούς προορισµούς κοντά στη χώρα και ειδικότερα στα Βαλκάνια και την Τουρκία, ενώ αυξήθηκαν τα ταξίδια προς τους παραδοσιακούς για τους Ελληνες προορισµούς στην Ευρώπη, όπως η Βρετανία, η Γαλλία αλλά και η Ιταλία και η Γερµανία. Ακόµη κι έτσι, πάντως, τα µεγέθη του εξερχόµενου από την Ελλάδα τουρισµού παραµένουν σε χαµηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2019.

Σε κάθε περίπτωση η παρατηρούµενη ανάκαµψη της τελευταίας τετραετίας αποδίδεται αφενός στην ευρύτερη ανάπτυξη της οικονοµίας και αφετέρου στην κατάργηση των ταξιδιωτικών περιορισµών που ίσχυαν την περίοδο 2020-2022 λόγω της πανδηµίας. Ορισµένες πηγές, πάντως, εκτιµούν πως τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό ενισχύονται και από το γεγονός ότι πλέον πολλοί ελληνικοί προορισµοί διακοπών έχουν καταστεί ακριβοί και ως εκ τούτου έχουν γίνει πιο ανταγωνιστικοί ευρωπαϊκοί προορισµοί. Οι Ελληνες το 2023 πραγµατοποίησαν συνολικά 6,2 εκατ. αναχωρήσεις, 34,9 εκατ. διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό και δαπάνησαν εκεί 2,4 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη µελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), «Η εξερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2019-2023». Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2019-2023 ο εξερχόµενος τουρισµός από Ελλάδα ανέκαµψε –αν και υπολείπεται ακόµη των προ πανδηµίας επιπέδων– τόσο σε αναχωρήσεις (µε µείωση κατά 21%, από 7,8 εκατ. το 2019 σε 6,2 εκατ. το 2023) και διανυκτερεύσεις (µε πτώση κατά 22%, από 44,9 εκατ. το 2019 σε 34,9 εκατ. το 2023) όσο και σε µικρότερο βαθµό σε πληρωµές (-11%, από 2,7 δισ. το 2019 σε 2,4 δισ. ευρώ το 2023). «Η ταχύτερη ανάκαµψη των πληρωµών µπορεί να αποδοθεί αφενός στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιµών σε σύγκριση µε το 2019 και αφετέρου στη στροφή των ταξιδιωτών από βαλκανικούς προορισµούς σε προορισµούς της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης», σχολιάζουν οι οικονοµολόγοι του ΙΝΣΕΤΕ.

Οι Ελληνες πέρυσι πραγµατοποίησαν κατά µέσον όρο 5,6 διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό, οριακά µειωµένες έναντι των 5,7 διανυκτερεύσεων του 2019, ωστόσο η µέση κατά κεφαλήν δαπάνη (ΜΚ∆) αυξήθηκε κατά 12%, από 350 ευρώ το 2019 σε 393 ευρώ το 2023, αφού η µέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Μ∆∆) εµφάνισε αναλογικά υψηλότερη αύξηση κατά 14%, από 61 ευρώ το 2019 σε 70 ευρώ το 2023.

«Στην αύξηση αναµφίβολα συνέβαλε και η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης προς τις χώρες της Ευρωζώνης (+4%, από 2,2 εκατ. το 2019 σε 2,3 εκατ. το 2023), που παραδοσιακά απαιτούν υψηλότερη δαπάνη», εξηγεί η µελέτη. Παράλληλα, επισηµαίνεται ως σηµαντική η αντιστροφή της τάσης που καταγραφόταν µέχρι το 2019 στα ταξίδια των Ελλήνων, µε αύξηση των µεριδίων των παραδοσιακών προορισµών τους και συγκεκριµένα προς Ην. Βασίλειο, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία (από 21% το 2019 σε 27% το 2023 σε όρους αναχωρήσεων και από 34% το 2019 σε 38% το 2023 σε όρους πληρωµών), µε παράλληλη µείωση των όµορων χαµηλής τουριστικής δαπάνης προορισµών – ειδικότερα Τουρκίας και Βουλγαρίας (αναχωρήσεις: από 36% το 2019 σε 26% το 2023 και πληρωµές: από 11% το 2019 σε 8% το 2023).

Ηλία Γ. Μπέλλος, Καθημερινή