Η θεσσαλική πρωτεύουσα αποτελεί την έδρα δραστηριότητας της Inter Engineering, η οποία προσφέρει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες καταναλωτές τα προϊόντα AntiVirus της F-Secure, ενώ όπως δήλωσε στο thessaliaeconomy.gr, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Josmaarten Swinkels, η Inter Engineering είναι πλέον μία “εταιρεία ασφάλειας με μια αρκετά σεβαστή γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών για την καταπολέμηση ιών και κακόβουλου λογισμικού, με λύσεις προστασίας emails και web κίνησης, firewalls, υπηρεσιών multiple factor authentication, λύσεις βιομετρικής αναγνώρισης, παρακολούθησης administrators, κρυπτογράφησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση συνεργατών στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό”.

Η Θεσσαλία αποτελεί εφαλτήριο παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας για την Inter Engineering, αφού όπως μας δήλωσε ο κ. Swinkels, σε μια εταιρεία Πληροφορικής η έδρα δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Η εταιρεία έχει πελάτες τόσο στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα όσο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Ο κ. Swinkels τονίζει ότι μερικές φορές συνάντησε προκατάληψη στην Αθήνα ως μια εταιρεία από τη Θεσσαλία, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις που Αθηναίοι επιχειρηματίες “έβγαλαν το καπέλο” στην εταιρεία του, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Η επιλογή της Λάρισας έναντι των Αθηνών, για τον κ. Swinkels, αποτέλεσε έναν καταλύτη ευρύτατης επέκτασης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσα από ένα ζηλευτό δίκτυο συνεργατών, στοιχείο που εκτιμάται ότι συνετέλεσε και στην εύρωστη οικονομική της πορεία. Η F-Secure δεν ενδιαφέρθηκε για το πού βρίσκεται ο αντιπρόσωπός της, όπως μας είπε ο κ. Swinkels, αλλά κυρίως για το εάν μπορεί να καλύψει επαρκώς την ελληνική επικράτεια, καθώς και το να παρέχει σωστή υποστήριξη στους πελάτες και τους χρήστες των προϊόντων της, προϋποθέσεις τις οποίες καλύπτει η Inter Engineering, κλείνοντας φέτος 20 χρόνια συνεργασίας με τη φινλανδική εταιρεία.

Η οικονομική κρίση είναι ένας μηχανισμός που οδηγεί ολοένα και περισσότερο την Inter Engineering προς το εξωτερικό, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της εταιρείας προέρχεται από το εσωτερικό. Για τον κ. Swinkels, η κρίση έχει οδηγήσει και στην εξαφάνιση σημαντικών παικτών από την θεσσαλική αγορά. Ο χώρος της ασφάλειας είναι συντηρητικός, επομένως η οικονομική άνοδος γίνεται πιο αργά, αλλά ταυτόχρονα, καθυστερεί και η ενδεχόμενη πτώση, σύμφωνα με τον κ. Swinkels, ενώ η χρήση των προϊόντων ασφαλείας δημιουργεί μία χρόνια σχέση με τον πελάτη, στοιχείο που βοηθά την οικονομική πορεία μέσα σε περιβάλλον κρίσης.

Μεγαλύτερη ανάγκη ενημέρωσης για λύσεις ασφαλείας Πληροφορικής

Τόσο το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο με τον κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων όσο και η αυξημένη εμφάνιση απειλών, όπως είναι το malware και το ransomware υποχρεώνει, σύμφωνα με τον κ. Swinkels, την κάθε επιχείρηση να επενδύσει στον τομέα της ασφάλειας και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρώτα στις επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, αλλά και σε άλλους κλάδους. Ο κ. Swinkels δηλώνει εμφατικά ότι ο τομέας της Υγείας δείχνει να είναι αρκετά πίσω στον τομέα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπάρχει εξέλιξη στο μέλλον.

Οι θεσσαλικές επιχειρήσεις δεν διαφέρουν από εκείνες που έχουν έδρα αλλού.

Για τον κ. Swinkels, ο καλός επιχειρηματίας φροντίζει να απευθυνθεί στους ειδικούς για αντικείμενα τα οποία δεν κατέχει καλά. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να συμβαίνει και στον τομέα της ασφάλειας υποδομών Πληροφορικής, ενώ για τον κ. Swinkels, στην επαρχία χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση για τέτοια ζητήματα.

Συμβουλές για τον Θεσσαλό επιχειρηματία

Η Inter Engineering συμβουλεύει τον Θεσσαλό επιχειρηματία να ξεκινήσει σταθερή συνεργασία με κάποιον ειδικό στον χώρο της ασφάλειας Πληροφορικής, καθώς αυτό είναι ένα πεδίο που αλλάζει συνεχώς. Πέρα από τα φυσικά μέτρα που καλό είναι να λαμβάνουν όλες οι επιχειρήσεις, όπως είναι η εγκατάσταση λογισμικού φιλτραρίσματος και ασφαλείας υπολογιστών και δικτύων, ο κ. Swinkels σημειώνει ότι οι διαδικτυακές απειλές δεν χτυπούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλούς τζίρους, αλλά ακόμα και την μικρή επιχείρηση. “Κάθε επιχείρηση πρέπει να βρει τον ιδανικό συνδυασμό επιπέδου ασφάλειας και οικονομικής δυνατότητας για εκείνη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αμελήσει”, μας λέει ο κ. Swinkels. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης στη Θεσσαλία για το θέμα αυτό και καλό θα ήταν όλοι οι επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν εντονότερα σε αυτό τον τομέα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους ότι εκείνη η λύση που φαίνεται πιο φθηνή δεν είναι πάντοτε η πιο αποτελεσματική.

Η σωστή ποιότητα και υποστήριξη έχουν και το ανάλογο κόστος, ενώ οι επιχειρηματίες που θέλουν να αγοράσουν μία λύση ασφαλείας θα πρέπει να έχουν ορίζοντα πενταετίας, σύμφωνα με τον κ. Swinkels. Η απαίτηση για τα συστήματα anti-virus είναι να γίνουν πιο ευφυή, καθώς το πεδίο των απειλών αλλάζει ραγδαία. Η εγκληματικότητα μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στον Κυβερνοχώρο, επομένως, όπως συμβουλεύει η Inter Engineering δια στόματος του Γενικού Διευθυντή της, η άμυνα απέναντί της θα πρέπει να είναι αντίστοιχα πιο έξυπνη και καλά οργανωμένη, πάντοτε σε συνεργασία με τους ειδικούς ασφαλείας υποδομών Πληροφορικής.

Ποια είναι η Inter Engineering

Η Inter Engineering ξεκίνησε το 1991 ως ατομική προσπάθεια του Ολλανδού Josmaarten Swinkels, o οποίος παραμένει στη θέση του Γενικού Διευθυντή της μέχρι και σήμερα. Από τα μισά της δεκαετίας του 1990 η εταιρεία έγινε ένας ολοκληρωμένος διανομέας προστιθέμενης αξίας και τεχνογνωσίας πάνω στην ασφάλεια δεδομένων και υποδομών πληροφορικής. Από το 1997 υπάρχει σταθερή συνεργασία με τη φινλανδική εταιρεία AntiVirus, F-Secure, της οποίας έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η Inter Engineering αριθμεί περίπου 2.000 συνεργάτες στην Ελλάδα και πολλούς χιλιάδες πελάτες στο εσωτερικό της χώρας. Βρίσκεται σε ιδιόκτητα γραφεία στη Λάρισα, με 8 άτομα υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης προσωπικό. Ήδη η εταιρεία κάνει κινήσεις επέκτασης προς την Τουρκία και σε άλλες αγορές-στόχους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και το www.inter.gr