Σήμερα, από τις μόλις τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες που έχουν παραμείνει και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, οι δυο είναι θεσσαλικές. Καμία πάντως δεν αντιμετωπίζει κεφαλαιακό έλλειμμα όπως συνέβη με την Όλυμπος στη Θράκη ή των Σερρών που πέρασε στα χέρια των αγοραστών της Παγκρήτιας. Καθεμία, όμως, κάνει ασκήσεις επί χάρτου επί των επιχειρησιακών τους σχεδίων για την επόμενη μέρα. Αναλυτικά, η εικόνα τους με βάση οικονομικά στοιχεία 30/6/2022 είναι η εξής:

-Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, που στο παρά πέντε θα ήταν στον Όμιλο της Παγκρήτιας, αλλά παρά την αρχική συμφωνία οι δύο πλευρές υπέγραψαν το μεταξύ τους «διαζύγιο». Θεωρητικά το επόμενο διάστημα η Χανίων θα δείξει τις προθέσεις της για το πώς θα κινηθεί ως προς την κατεύθυνση της μεγέθυνσης του ενεργητικού της, το οποίο σήμερα της δίνει την πρώτη θέση στην πίτα των τοπικών τραπεζών, με μερίδιο 38%. Ενεργητικό 693,9 εκατ. ευρώ, δάνεια 358,9 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 615,6 εκατ. ευρώ.

-Τράπεζα Ηπείρου ή, όπως την αποκαλούν στην αγορά, Τράπεζα Ιωαννίνων, η οποία δεν αντιμετωπίζει θέμα κεφαλαίων και έχει συμμαζέψει αρκετά τα NPEs του χαρτοφυλακίου της. Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, η τράπεζα φαίνεται να συζητάει με υποψήφιους επενδυτές για κινήσεις που στοχεύουν στην αύξηση του μεγέθους της. Σήμερα το ενεργητικό της είναι πάνω από 298,8 εκατ. ευρώ, το δανειακό της χαρτοφυλάκιο είναι ύψους 228,3 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις της 260,4 εκατ. ευρώ.

-Τράπεζα Θεσσαλίας, η δεύτερη κατά σειρά μεγέθους ενεργητικού (301,5 εκατ. ευρώ) μεταξύ των τραπεζών της κατηγορίας αυτής που εξακολουθούν και λειτουργούν αυτόνομα, με χαρτοφυλάκιο δανείων 241,9 εκατ. ευρώ, σύνολο καταθέσεων 264,4 εκατ. ευρώ.

-Τράπεζα Καρδίτσας, το επονομαζόμενο poulain της αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών, από τις πολύφερνες νύφες που δεν γνωρίζουν τη μάστιγα των «κόκκινων» δανείων, παρά τα 115,5 εκατ. ευρώ που έχει χορηγήσει στην τοπική κοινωνία. Αντλεί τα κεφάλαιά της από τα 163,6 εκατ. ευρώ των καταθέσεών της και έχει το μικρότερο ενεργητικό, 189,7 εκατ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς μόλις 10% στην πίτα των συνεταιριστικών.

Ζ.Η. thessaliaevonomy.gr