Οι παθογένειες των προηγούμενων ετών δεν πρέπει να μας αποτρέψουν από το

να κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό για το συμφέρον των Ελλήνων αγροτών,

επισήμανε την Τετάρτη ο θεσσαλός Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής όπου ψηφίσθηκε το

νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και

τώρα, επ' ευκαιρία και των διαπραγματεύσεων για τη νέα Κοινή Αγροτική

Πολιτική, πρέπει να σχεδιασθούν και να εφαρμοσθούν μέτρα που θα

προσδώσουν ελπίδα στους αγρότες. Σε αυτό το πλαίσιο, και για να

επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακος, ο κ. Σκρέκας ανέδειξε τη

σημασία της συνεργασίας των παραγωγών και των συνεταιρισμών, μέσω των

οποίων, όπως είπε, μπορεί να επιτευχθεί η μείωση του κόστους των εφοδίων

έως και 40%.

Αναφερόμενος στο θέμα της συμμετοχής ιδιωτών σε ποσοστό ως και 35% στους

αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο Υφυπουργός είπε ότι κανένας ιδιώτης δεν

πρόκειται να βάλει χρήματα χωρίς να έχει λόγο και συμπλήρωσε ότι εκτός

από κεφάλαια ο ιδιώτης μπορεί να συνεισφέρει τεχνογνωσία, καθώς και να

βοηθήσει στη διανομή και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων. 

Ο κ. Σκρέκας απέρριψε για μια ακόμα φορά το μύθο πως στην Ελλάδα δεν

παράγονται πολλα αγροτικά προϊόντα και ότι ο πρωτογενής τομέας είναι

ασήμαντος για την ελληνική οικονομία. Στην Ελλάδα το μέσο αγροτικό

εισόδημα είναι 1.100 ευρώ/εκτάριο, έναντι 1.700 ευρώ/εκτάριο στην

Ολλανδία. «Έχουμε πολλά να κάνουμε», αλλά δεν είμαστε στο 1/10 ή το 1/20

άλλων χωρών, ξεκαθάρισε.

«Από εδώ και πέρα χρειάζεται να χαράξουμε μια νέα στρατηγική, η οποία θα

αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την αγροτική

παραγωγή, που θα βάλει νέες βάσεις» ώστε να μπορούν οι Έλληνες αγρότες

να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στην καθημερινότητα τους, να είναι πιο

ανταγωνιστικοί, να μένουν στα χωράφια τους και να έχουν τα χρήματα για

να επανεπενδύουν στη δουλειά τους, προσέθεσε. 

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων παραγωγών, η

αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης κινείται σε δύο άξονες, ανέφερε ο κ.

Σκρέκας:

α) Ο ένας άξονας είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. Προτεραιότητα

είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς στη χώρα μας είναι

διπλάσιο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτή την κατεύθυνση,

οι αγρότες-αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πλέον για πρώτη φορά

τη δυνατότητα να πωλούν στο δίκτυο το 75% της παραγόμενης ενέργειας και

να κρατούν για τις δικές τους ανάγκες το υπόλοιπο 25%.

β) Ο δεύτερος άξονας είναι η στήριξη των αγροτών ώστε να επιτύχουν

καλύτερες τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Αυτό θα επιτευχθεί με την

ταυτοποίηση της ποιότητας των προϊόντων, την ιχνηλασιμότητα και τη

σύνδεση της παραγωγής με την επιστημονική έρευνα.