Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022: Ο καθηγητής στην αρένα, "γιάφκα" δεξιών, Μιχαλάκης ο λυτρωτής, οι σόφτ αναρτήσεις του αγροσυνδικαλιστή