Στα άκρα φτάνει η σύγκρουση του νυν δημάρχου Αλμυρού Δημήτρη Εσερίδη με τον πρώην Ευάγγελο Χατζηκυριάκο, καθώς ο δήμαρχος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με αντικείμενο ελέγχου τις παρατηρήσεις των Εκθέσεων των Ορκωτών Λογιστών για τους ισολογισμούς του Δήμου 2012-2013 και του Νομικού Προσώπου από το 2011 εως το 2014 περίοδος στη θητεία Χατζηκυριάκου.

«Στο πλαίσιο της ΕΔΕ να προσδιοριστούν οι ευθύνες των προσώπων που εμπλέκονται καθώς και η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχουν τελεσθεί τα παραπτώματα», αναφέρει η απόφαση του δημάρχου προδικάζοντας πως παραπτώματα έχουν τελεσθεί.

Την ΕΔΕ θα διενεργήσει η Αικατερίνη Ρηγούλια Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Βόλου.

Η σχετική έκθεση με το πόρισμα της ΕΔΕ θα πρέπει να έχει παραδοθεί το αργότερο εντός τριάντα ημερών από σήμερα..