Κεφάλαια 2,5 δισ. ευρώ τοποθετήθηκαν από τις αρχές του χρόνου σε αµοιβαία κεφάλαια προκαθορισµένης διάρκειας (target maturity), ανεβάζοντας συνολικά το ενεργητικό των αµοιβαίων κεφαλαίων στα 19,3 δισ. ευρώ, από 15,8 δισ. στις αρχές του χρόνου. Αν και µέρος αυτής της ανόδου οφείλεται και στις αποτιµήσεις, η αύξηση των τοποθετήσεων στα αµοιβαία κεφάλαια προκαθορισµένης διάρκειας καθοδηγεί την αγορά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα 2,5 δισ. ευρώ των νέων εισροών προήλθαν από τοποθετήσεις:

• 783 εκατ. ευρώ στα Alpha Target Maturity VI και VII της Alpha Bank.

• 696 εκατ. ευρώ στα Πειραιώς Εισοδήµατος 2026 και II, Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήµατος 2029 II και Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήµατος 2027.

• 498 εκατ. ευρώ στα Εθνική ∆ήλος Extra Income (III 18µηνης διάρκειας, II 24µηνης διάρκειας, III και IV, V 24µηνης διάρκειας).

• 463 εκατ. ευρώ στα Eurobank GF Target Maturity VII και Target Maturity I, II και III.

• 36 εκατ. ευρώ στα Optima Income 2028 και 2029.

• 20 εκατ. ευρώ στο 3K Τράπεζα Αττικής Premier Income Οµολογιακό 2026.

Συνολικά από το 2023 οι εισροές σε αµοιβαία κεφάλαια έχουν φτάσει τα 5,7 δισ. ευρώ και τη µεγαλύτερη κατηγορία των νέων τοποθετήσεων αντιπροσωπεύουν τα οµολογιακά εξωτερικού που ευνοούνται από την καλή πορεία των αγορών και το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων που κάνει ελκυστικές τις τοποθετήσεις σε προϊόντα τύπου σταθερού εισοδήµατος. Οι εκδόσεις αυτής της κατηγορίας είναι διάρκειας από 1,5 έως και 5 χρόνια και η ετήσια µερισµατική απόδοση είναι κοντά στο 2,5%. Ετσι, µέρος αυτών των κεφαλαίων προέρχεται από τις καταθέσεις των νοικοκυριών που εµφανίζουν στασιµότητα από την αρχή του χρόνου, µε αύξηση µόλις κατά 287 εκατ. ευρώ, στα 144,9 δισ. ευρώ, µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία του Μαΐου.

Βασική αιτία είναι και οι χαµηλές αποδόσεις των προθεσµιακών καταθέσεων στις οποίες οι τοποθετήσεις είναι 39,9 δισ. ευρώ, από 25,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023. Την τάση στροφής των Ελλήνων σε επενδυτικά προϊόντα επισήµανε ο CFO της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου µιλώντας στο webinar που διοργάνωσε το Capital Link µε θέµα τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Οπως δήλωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, «ο ρυθµός µετατροπής των απλών καταθέσεων σε προθεσµιακές εξελίσσεται βραδύτερα από ό,τι αναµενόταν» και στόχος του οµίλου είναι «να αναπτύξει περαιτέρω τον τοµέα του wealth management, δίνοντας έµφαση στη δηµιουργία νέων προϊόντων, εισάγοντας εντός του 2024 τα προϊόντα Unicredit onemarkets».

Ο «πλούτος» των Ελλήνων έχει αυξηθεί από την αρχή του 2023 κατά 15 δισ. ευρώ και τα αµοιβαία κεφάλαια αποτελούν τη µεγαλύτερη κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων (άµεσα ρευστοποιήσιµων) στα οποία τοποθετούν οι Ελληνες τα χρήµατά τους, µε συνολικές εισροές 5,7 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι καταθέσεις µε αύξηση 5,1 δισ. ευρώ από την αρχή του 2023 έως σήµερα και τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, κυρίως µέσα από τοποθετήσεις στη δευτερογενή αγορά από ιδιώτες, που φθάνουν τα 4,2 δισ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τη µελέτη Global Wealth Report της UBS, η Ελλάδα είναι µία από τις τέσσερις χώρες στον κόσµο (οι άλλες είναι η Ιαπωνία, η Ισπανία και η Ιταλία) που εµφανίζει σωρευτική µείωση κατά 20% του πλούτου των νοικοκυριών την περίοδο 20102023, έναντι αύξησης κατά 103% που είχε καταγράψει τη δεκαετία 2000-2010. Την περίοδο 20222023 η τάση συρρίκνωσης του πλούτου ανά ενήλικο αντιστράφηκε, σε αντίθεση µε την Κύπρο που κατέγραψε τη µεγαλύτερη µείωση –ξεπέρασε το 30%– µεταξύ των 56 χωρών που εξετάζει η µελέτη της UBS.

Χαµηλά η αποταµίευση

Μελέτη της Eurobank καταγράφει το χαµηλό ποσοστό αποταµίευσης που χαρακτηρίζει τη χώρα µας, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση όχι µόνο της Ευρωζώνης αλλά και όλων των ανεπτυγµένων χωρών, µε βασική αιτία τη µεγάλη πτώση του ποσοστού αποταµίευσης του ιδιωτικού τοµέα. Με βάση τα στοιχεία της µελέτης, από την πενταετία 2002-2006 στην πενταετία 2018-2022 η πτώση του ποσοστού αποταµίευσης του ιδιωτικού τοµέα έφτασε τις 8 ποσοστιαίες µονάδες (από 16,9% του ΑΕΠ σε 9%). Σύµφωνα µε στοιχεία της µελέτης:

• Τα νοικοκυριά µε δύο ενηλίκους και παιδιά εµφανίζουν αρνητική αποταµίευση (κατά -2.159 ευρώ), ενώ η µέση ετήσια αποταµίευση για το σύνολο του πληθυσµού ανέρχεται στα 1.076 ευρώ.

• Η µέση ετήσια αποταµίευση των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.248 ευρώ, των µισθωτών σε 542 ευρώ και των αυτοαπασχολούµενων σε 63 ευρώ.

• Το 40% της συνολικής αποταµίευσης προέρχεται από το 1% των νοικοκυριών µε τα υψηλότερα εισοδήµατα.

• Οι αυτοαπασχολούµενοι έχουν το µικρότερο και σχεδόν µηδενικό ποσοστό αποταµίευσης σε σχέση µε το διαθέσιµο εισόδηµά τους, ενώ οι συνταξιούχοι είναι η κατηγορία µε το µεγαλύτερο ποσοστό αποταµίευσης.

Ευγενία Τζώρτζη, Καθημερινή